براساس تفاهم نامه سه جانبه؛ لابراتوار مرجع آلودگی بویایی در کشور

نیوزتل: راه اندازی لابراتوار مرجع آلودگی بویایی، برمبنای تفاهم نامه معاونت آموزش و مشارکت های مردمی سازمان محیط زیست، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران محقق می شود.

به گزارش نیوزتل به نقل از دانشگاه تهران، تفاهمنامه سه جانبه بین سازمان حفاظت محیط زیست، دانشکده محیط زیست و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به امضای دکتر نورالله مرادی معاون آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، دکتر علی اسدی رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و دکتر علیرضا نورپور رئیس دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران رسید.
بهره گیری حداکثری از ظرفیت های علمی، تجربی، مشاوره ای و فناورانه سخت افزاری و نرم افزاری سه جانبه سازمان حفاظت محیط زیست، پارک علم و فناوری و دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران برای رفع معضلات محیط زیستی؛ آینده پژوهی و نیازسنجی در حوزه فناوری و دانش نوین محیط زیست؛ همگرایی پژوهش های دانشگاهی با نیازها و اولویت های سازمان حفاظت محیط زیست؛ پشتیبانی از شرکتهای دانش بنیان در توسعه، نمونه سازی و تجاری سازی محصولات در حوزه محیط زیست و تسهیل تجاری سازی ایده ها و محصولات دانش بنیان در حوزه محیط زیست از اهداف انعقاد این تفاهمنامه سه جانبه است.
سازمان حفاظت محیط زیست در این تفاهمنامه متعهد شده است در زمینه بومی سازی، انتقال و توسعه فناوری های نوین برای کاهش یا رفع آلودگی های محیط زیستی، کاهش انتشار یا اثرات گازهای گلخانه ای، توسعه منابع انرژی پاک، تأمین ابزارهای سنجش، پایش و کنترل آلودگی در منابع انتشار همکاری نماید و تأمین نیازهای سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه های پایش و توسعه بکارگیری انرژی های تجدیدپذیر را با اولویت بهره گیری از شرکتهای عضو پارک علم و فناوری دانشگاه تهران سامان دهد.
ایجاد ساز و کار لازم برای اعتبارسنجی و تهیه تجهیزات فناورانه شرکتهای دانش بنیان در حوزه محیط زیست با اولویت شرکتهای داخلی؛ همکاری در برنامه های تحقیقاتی دانشگاهی در حوزه های مختلف محیط زیست دریا، هوا، آب و فاضلاب، خاک، انرژی های تجدیدپذیر، منابع طبیعی و سوانح؛ ایجاد ظرفیت کافی و شرایط لازم برای انجام دوره های کارآموزی دانشجویان در سازمان حفاظت محیط زیست؛ پیگیری جهت استفاده از تسهیلات صندوق ملی محیط زیست جهت ارتقای توان و تولید محصولات دانش بنیان دانشگاه در حوزه محیط زیست و اولویت دهی به بهره گیری از ظرفیت اساتید دانشکده محیط زیست و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در پژوهش، مشاوره، تحقیقات و نظارت بر اجرای طرح های کلان محیط زیستی از دیگر تعهدات سازمان حفاظت محیط زیست در این تفاهمنامه است.
دانشکده محیط زیست و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران هم متعهد به همکاری با سازمان حفاظت محیط زیست در جهت شناسایی مشکلات و صدمه شناسی در حوزه های مختلف محیط زیست شده اند. همکاری در بازبینی و تدوین دستورالعمل ها، حدود مجاز، برنامه عملیاتی و مدیریتی مورد نیاز سازمان حفاظت محیط زیست و همینطور همکاری در ارزیابی و سنجش مقایسه ای ابزارهای دقیق لابراتوار های معتمد محیط زیست در مواردی که امکان سنجش توسط لابراتوار سازمان حفاظت محیط زیست وجود ندارد، از تعهدات دانشگاه تهران در این تفاهمنامه است.
استفاده از ظرفیت بین المللی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران و ارتباطات با شرکتهای دانش بنیان و دانشگاه های خارج از کشور جهت راه اندازی لابراتوار مرجع آلودگی بویایی و تأمین تجهیزات آزمایشگاهی و تربیت نیروی متخصص در حوزه آلودگی بویایی از دیگر محورهای تفاهمنامه سه جانبه بین سازمان حفاظت محیط زیست، دانشکده محیط زیست و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران است.

منبع: