محققان چینی تولید کردند؛ هیدروژلی که از ورود گرما به ساختمان جلوگیری می کند

نیوزتل: پژوهشگران در چین پوششی از جنس هیدروژل برای شیشه ابداع نموده اند که ساختمان ها را بهتر خنک می کند. ماده به کار رفته در این فناوری گرمای خورشید را بدون از بین بردن نور، می بندد.
به گزارش نیوزتل به نقل از نیواطلس، شیشه های معمولی طوری طراحی شده اند تا نور از آن گذر و اتاق را روشن کند. اما واکنش شیشه با نور مادون سرخ که به شکل گرما احساس می شود که چندان مطلوب نمی باشد. شیشه اجازه می دهد اشعه های مادون سرخ نزدیک(Near Infra red) نور خورشید وارد شوند و از طرف دیگر اشعه های مادون سرخ میانی از اتاق فرار می کنند و در نتیجه فضای بسته گرم می شود. این روند سبب می شود مردم دستگاه های تهویه را روشن کنند و در نتیجه مصرف انرژی بیشتر می شود. نور مادون سرخ نزدیک عموماً به نوری در محدوده طول موج های ۸۰۰ تا ۲۵۰۰ نانومتر اطلاق می شود. نور مادون سرخ میانی دارای محدوده طول موج حدوداً ۱۳۰۰ تا ۳ هزار نانومتر است. پژوهشگران دانشگاه ووهان برای برطرف نمودن این چالش مواد جدیدی را آزمایش کردند که واکنش مختلفی با نور دارند. درهمین راستا آنها برای منعکس کردن نور مادون سرخ نزدیک به بیرون و وارد شدن نور مادون سرخ میانی بیشتر به داخل یک پوشش هیدروژل به ضخامت چند میلی متر روی شیشه ایجاد کردند. این پوشش هیچ تاثیری روی شفافیت شیشه نداشت. فناوری مذکور بر این ایده بنا شده که فوتون های نور قابل رویت می توانند به عمق یک متری آب نفوذ کنند. این درحالی است که قدرت نفوذ فوتون ها در نور مادون سرخ نزدیک فقط چند میلی متر است. از آنجائیکه بخش اعظم هیدروژل از آب تشکیل شده، بدین سبب ماده مذکور یک مانع مفید بشمار می رود. پژوهشگران هنگام آزمایش ها متوجه شدند شیشه پوشیده شده از هیدروژل تا ۹۶ درصد نور مادون سرخ را بطور مستقیم در فضا پخش می کند برای اینکه این طول موج توسط اتمسفر مسدود نمی گردد. چنین روندی سبب می شود فضای داخل ساختمان خنک بماند. این در حالیست که شیشه معمولی ۸۴ درصد نور مادون سرخ را در فضا منتشر می کند. نکته مهم تر آنکه شیشه پوشیده شده از هیدروژل تیره تر از نسخه های معمول نخواهد بود. در حقیقت این پوشش اجازه می دهد نور بیشتری وارد اتاق شود و باتوجه به ضخامت لایه هیدروژل به کار رفته تا ۹۲.۸ درصد از نور قابل مشاهده وارد اتاق می شود. این تحقیق در ژورنال frontiers of optoelectronics انتشار یافته است.

منبع: