با معرفی ۲۰ آزمایشگاه خصوصی و دولتی؛ برترین مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی شناخته شدند

به گزارش نیوزتل، معاونت علمی اعلام نمود: ۱۰ شرکت خصوصی و ۱۰ مرکز دولتی در شمار ۲۰ مرکز برتر عضو شبکه و عرضه کننده خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی قرار گرفتند.
به گزارش نیوزتل به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وجود معیارها و ملاک های صحیح و دقیق برای ارزیابی نقاط ضعف، قوت و چالش ها، از موارد مهمی است که به ارتقای هر سازمان کمک می نماید. از همین رو، شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی با رویکرد افزایش بهره وری زیرساخت های آزمایشگاهی کشور، ارتقای کیفیت خدمات و کمک به توسعه پژوهش های کارآمد، به صورت سالانه و بر اساس معیارهای دقیق و پویا، مراکز و لابراتوار های عضو را مورد ارزیابی قرار می دهد. بر مبنای ارزیابی سالیانه شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مراکز آزمایشگاهی عضو از حیث معیارهای متعدد مورد بررسی قرار می گیرند و بعد از شناخت عملکرد آنان در شاخصهای گوناگون، رتبه این مراکز در بین سایر لابراتوار ها اعلام می شود. ارزیابی بیشتر از ۶۰۰ لابراتوار و ۴۰۰ مرکز در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۰ مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی، ۴۶۲ مرکز شامل ۶۴۴ لابراتوار بررسی شدند که از این جمع، ۵۵۱ لابراتوار با ارسال گزارش خدمات عرضه شده و فعالیتهای خود در سال ۱۴۰۰، در این ارزیابی مشارکت کرده اند. بر مبنای نتایج ارزیابی عملکرد لابراتوار ها در سال ۱۴۰۰، این لابراتوار ها در مجموع بیشتر از ۶، ۳۷۴ میلیاردریال درآمد کسب کرده و به حدود ۸۰ هزار مشتری، بیشتر از ۳ میلیون خدمت عرضه کرده اند. برترین های عرضه خدمات و مشتری مداری بر مبنای شاخصهای ارزیابی شبکه آزمایشگاهی از مجموعه های آزمایشگاهی عضو، شرکت آزمونه فولاد توانست در معیار «مشتری مداری» با میزان ۹۸ درصد، بالاترین رتبه را به خود اختصاص دهد و در شاخص «بالاترین امتیاز فعالیت شبکه ای» هم با امتیاز ۲۱۹ توانست بالاتر از سایر مجموعه های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار بگیرد. همینطور بنیاد علوم کاربردی رازی با نمره ۳۶۸، بالاترین امتیاز را در شاخص «عملکرد» کسب کرده است. ۱۰ شرکت خصوصی و ۱۰ مرکز دولتی در شمار ۲۰ مرکز برتر عضو شبکه و عرضه کننده خدمات شبکه آزمایشگاهی فناودی های راهبردی قرار گرفتند. ارزیابی عملکرد مراکز عضو شبکه بر مبنای سازمان مادر در سال ۱۴۰۰ نشان داده است به ترتیب شرکتهای بخش خصوصی، پژوهشگاه و مرکز تحقیقاتی، دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری، بالاترین کارایی را در عرضه خدمات آزمایشگاهی به مشتریان داشته اند. لیست تجهیزات، خدمات و توانمندی های این مجموعه ها در سایت شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی قابل مشاهده می باشد. شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی با عنایت به امتیازات کسب شده توسط هر آزمایشگاه، علاوه بر تعیین وضعیت عضویت لابراتوار در شبکه، لابراتوار را در بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف، توسعه خدمات و ارتقای پژوهش های کارآمد، مورد حمایت قرار می دهد.

منبع: