در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک؛ نخبگان ایرانی خارج از کشور فعال در زمینه بیوتکنولوژی جذب می شوند

نیوزتل: رییس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری از جذب نخبگان ایرانی خارج از کشور در این پژوهشگاه آگاهی داد.
دکتر جواد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ما در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک آمادگی داریم ایرانیان غیر مقیم حوزه زیست فناوری را برمبنای اولویتهای پروژه های فناورانه جذب نماییم. وی با اعلان اینکه بر این اساس دو مدل می توانیم این افراد را جذب نماییم و با آنها پروژه هایی را پیش ببریم، اظهار داشت: این افراد می توانند یا با دریافت تسهیلاتی از پژوهشگاه و حضور در ایران طرح های فناورانه را پیش ببرند یا در همان کشوری که اقامت دارند با محققان ایرانی همکاری کنند. رییس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری افزود: هر نخبه ای که تحت پوشش بنیادملی نخبگان است و در زمینه بیوتکنولوژی فعالیت می کند جذب آنها نیز در پژوهشگاه طی می شود تا پروژه هایی را پیش ببرند. البته اگر فردی به عنوان نخبه تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان نباشد و به ما معرفی شود امکان همکاری با وی وجود دارد. وی با اعلان اینکه طی دو الی ۳ ماه اخیر مبادرت به جذب ایرانیان غیر مقیم کرده ایم، اظهار داشت: تا حالا با افرادی از کشورهای چین، کانادا و هاروارد در امریکا مذاکراتی داشته ایم و الان درحال گذراندن پروسه جذب در پژوهشگاه هستند. وی اشاره کرد: ما در این پژوهشگاه پروژه هایی در زمینه های ناباروری، تولید کیت های مختلف، سرطان و… را در اولویت داریم و درصدد هستیم که این افراد را بر طبق این اولویت ها جذب نماییم.