بنیاد ملی نخبگان اعلام کرد؛ اعطای تسهیلات به استعدادهای برتر برای جذب در دستگاههای اجرائی

نیوزتل: بنیاد ملی نخبگان با هدف پشتیبانی از اشتغال و اثرگذاری دانش آموختگان برتر تسهیلات جذب استعدادهای برتر و نخبگان را در دستگاه های اجرائی اعطا می کند.

به گزارش نیوزتل به نقل از بنیاد ملی نخبگان، بنیاد ملی نخبگان در امتداد مصوبه هیات وزیران درباب جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه های اجرائی و با هدف استفاده از ظرفیت نخبگانی بمنظور حل مسائل اصلی کشور، مبادرت به اجرائی سازی شیوه نامه «شناسایی استعدادهای برتر بمنظور جذب در دستگاه های اجرائی کشور» کرده است.
راهبردهای اصلی بنیاد در اجرای این بخشنامه، استفاده از ظرفیت نخبگانی، ارتقای روش های مدیریتی کشور و تکیه بر نیروی جوان و متخصص داخلی باتوجه به نقشه راه علمی کشور در بیانیه گام دوم انقلاب، ایجاد ارتباط میان اجتماع نخبگان و دستگاه های اجرائی بمنظور حل مسائل اصلی کشور و نگهداشت نخبگان در چرخه خدمت رسانی به جامعه است.
دانش آموختگان دانشگاه ها و موسسات عالی کشور و دانشجویان سال آخر تحصیل می توانند جهت استفاده از این تسهیلات از اول تا ۱۵ شهریور ماه جهت تشکیل و یا تکمیل پرونده و ثبت درخواست به سامانه سینا به آدرس https: //sina.bmn.ir/ مراجعه و اطلاعات خودرا در این سامانه بارگذاری کنند.

منبع: