به گزارش نیوزتل، پژوهشگران برزیلی در بررسی جدیدی نشان داده اند که میتوان به جای آفت کش های مضر تجاری، از مورچه ها برای حفظ محصولات کشاورزی استفاده نمود.
به گزارش نیوزتل به نقل از ایسنا و به نقل از فیز، گروهی از پژوهشگران چندین موسسه در برزیل با همکاری یک پژوهشگر اسپانیایی و یک پژوهشگر آمریکایی، شواهدی یافته اند که نشان داده است مورچه ها را میتوان بعنوان یک آفت کش طبیعی برای طیف گسترده ای از محصولات استفاده نمود. این گروه پژوهشی در پروژه خود، چگونگی تحلیل و بررسی مطالعات انجام شده توسط پژوهشگران سراسر جهان را برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد استفاده احتمالی از انتخابهای طبیعی کنترل آفات بررسی نموده اند.
کشاورزان سراسر جهان طی چند دهه گذشته، به آفت کش های تجاری روی آورده اند تا عملکرد محصولات خویش را بالا برند چونکه کاهش تعداد حشراتی که از محصولات تغذیه می کنند، به تولید محصولات بیشتر می انجامد. با این حال، پژوهش های پیشین نشان داده اند که چنین آفت کش هایی می توانند عوارض جانبی قابل ملاحظه ای به همراه داشته باشند؛ همچون کاهش گرده افشانی، آلودگی و نگرانی در مورد تأثیر مواد شیمیایی موجود در آفت کش ها بر افرادی که از محصولات استفاده می نمایند. به همین دلیل، پژوهشگران سراسر جهان به بررسی امکان استفاده از آفت کش های طبیعی پرداخته اند. یکی از این روش های طبیعی، استفاده از مورچه ها است. مورچه ها محصولات را به حال خود رها می کنند و در عوض، از حشراتی تغذیه می کنند که به محصولات صدمه می رسانند.
استفاده از مورچه ها برای کنترل آفات، سابقه طولانی دارد. برای مثال، پرورش دهندگان مرکبات در چین قرن هاست که از مورچه ها برای کنترل آفات درختان میوه استفاده می نمایند. این پرسش برای پژوهشگران به وجود آمد که سایر پژوهشگران در بررسی استفاده از مورچه ها بعنوان یک آفت کش طبیعی چه چیزی یافته اند. برای یافتن پاسخ، آنها به دنبال مقالات انتشار یافته در مورد این مورد بودند و ۵۲ مورد از آنها را یافتند که استفاده از مورچه ها را بعنوان راهی برای کنترل آفات بررسی نموده بودند. این مقالات، ۱۷ نوع مختلف از محصولات را پوشش می دهند.
پژوهشگران هنگام تحلیل و بررسی این مقالات دریافتند که بیشتر مطالعات به کشف مورچه هایی انجامیده اند که سطح بالایی از کنترل آفات را عرضه می دهند و در بعضی موارد، مورچه ها حتی بهتر از آفت کش های تجاری عمل می کنند. همچنین، آنها دریافتند که مورچه ها بهترین کار خویش را هنگام استفاده از محصولاتی انجام می دهند که در نیم سایه رشد می کنند و زمانی که با محصولاتی استفاده می شوند که عسلک تولید می کنند، کمترین اثر را دارند.
پژوهشگران نتیجه گرفتند که به نظر می آید استفاده از مورچه ها برای کنترل آفات، روشی پایدار و ارزان برای کنترل آفات در مزارع بزرگ و کوچک است.
این پژوهش، در مجله “Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences” به چاپ رسید.

منبع: