با قانون جهش تولید دانش بنیان-۷ سازمان توسعه و سرمایه گذاری در پارکهای فناوری تأسیس می شود

سازمان توسعه و سرمایه گذاری برمبنای طرح جهش تولید دانش بنیان در پارکهای علم و فناوری و دانشگاهها تأُسیس و اساسنامه آن بعد از ۳ ماه از ابلاغ تدوین می شود.

به گزارش نیوزتل به نقل از مهر، طرح جهش تولید دانش بنیان که اخیرا توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است الان برای اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ گردیده است.
این طرح که به پشتوانه همفکری با فعالان زیست بوم فناوری و نوآوری کشور تدوین شده، در جهت مانع زدایی از تولید دانش بنیان طراحی و به تصویب رسیده و به اعتقاد طراحان آن در صورت اجرا می تواند مسیر پیشرفت و تحقق اهداف اقتصاد دانش بنیان را هموارتر کند.
قانون جهش تولید دانش بنیان مشتمل بر ۲۰ ماده است و در جهت تکمیل «قانون پشتیبانی از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات» و با هدف رفع چالشهای شرکتهای دانش بنیان تهیه و تدوین شده است. از دیگر اهداف این قانون، تأمین الزامات مورد نیاز برای رشد اقتصادی حوزه دانش بنیان به حساب می آید.
مجلس اعتقاد دارد با قانونی شدن این طرح، «شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان» که ریاست آنرا رییس جمهور بر عهده دارد، می تواند شرکتهای دانش بنیان را از حاشیه اقتصاد خارج کند.
در شماره پیش از سلسله مطالب «با قانون جهش تولید دانش بنیان» به مفاد ۱۱ و ۱۲ طرح پرداختیم و در این شماره مفاد ۱۳ و ۱۴ انتشار یافته است.
ماده ۱۳ و ۱۴ به تأسیس «سازمان توسعه و سرمایه گذاری» در دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، جهاد دانشگاهی و پارک های علم و فناوری و لزوم تشکیل کارگروه صنعت و معدن در دانشگاه ها و مراکز اموزش عالی ارتباط دارد.
ضرورت تشکیل کارگروه «صنعت و معدن» در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
ماده ۱۳- با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، صنایع و واحدهای تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه که با یکی از واحدهای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی در رابطه با اولویت استان محل استقرار آن صنعت یا واحد تولیدی، تفاهمنامه همکاری منعقد کنند، قراردادهای تحقیق و توسعه مربوط با این تفاهمنامه ها، مشمول مزایای طرح شده در بند «ب» ماده (۱۱) این قانون نیز می شوند.
همچنین تمامی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی موظفند کارگروه ارتباط با صنعت و معدن را با حضور نمایندگان صنعت و یا واحدهای تولیدی، با اولویت استان محل استقرار آن دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی تشکیل دهند.
تأسیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری در پارکهای علم و فناوری
ماده ۱۴- به هیئت امنای دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، جهاد دانشگاهی و پارک های علم و فناوری اجازه داده می شود تا در جهت تحقیق و توسعه اهداف و مأموریت های علمی، آموزشی و پژوهشی از راه توسعه منابع مالی و مدیریت متمرکز و یکپارچه سرمایه گذاری ها، دارایی ها، اموال و موقوفات (با رعایت موازین شرعی)، «سازمان توسعه و سرمایه گذاری» وابسته خویش را در چهارچوب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأسیس کند.
تبصره ۱- سازمان توسعه و سرمایه گذاری با تصویب هیئت امنا و زیر نظر رؤسای دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، جهاد دانشگاهی و پارک های علم و فناوری فعالیت می کند و صد در صد (۱۰۰%) مالکیت آن متعلق به آن دانشگاه، مؤسسه پژوهشی، جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری است.
تبصره ۲- درآمد سازمان توسعه و سرمایه گذاری با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی منحصراً در جهت تحقق اهداف آن دانشگاه، مؤسسه آموزش عالی و پژوهشی، جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری صرف خواهد شد.
تبصره ۳- اساسنامه این سازمان شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت در چهارچوب این قانون، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.