معاون وزیر بهداشت خبر داد: اساسنامه راه اندازی مراکز نوآوری سلامت تصویب گردید

به گزارش نیوزتل معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از تصویب اساسنامه مراکز نوآوری حوزه سلامت با تاکید بر شعار سال تولید، دانش بنیان و اشتغال زایی در شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور اطلاع داد.
به گزارش نیوزتل به نقل از وزارت بهداشت، دکتر یونس پناهی با بیان این خبر اظهار داشت: مراکز نوآوری سلامت نهادی برای فراهم کردن فضای تبادل فکر و شکل گیری ایده های جدید میان اساتید و دانشجویان و سایر دست اندر کاران زیست بوم نوآوری سلامت است که با ایجاد فرصت های تعامل و همکاری گروهی، زمینه را برای توسعه نوآوری فراهم می آورد. معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: این مراکز در جهت نیاز کشور به جذب ایده های خلاق و تکمیل زنجیره نوآوری از راه ایجاد زیرساخت ها و زیست بوم های موثر در توسعه و تجاری سازی محصولات حوزه سلامت، به راه افتاده است. وی با اشاره به اینکه توسعه پژوهش و فناوری سلامت کشور به تمام اجزای این زیست بوم نیازمند است اظهار داشت: باید این زیست بوم از مرحله ابتدایی که طرح ایده های فناورانه و نوآورانه است تا مرحله آخر که محصولات دانش بنیان و فناورانه است، به ثمر بنشیند. هسته های فناور می توانند در مراکز نوآوری سلامت به پرورش آن دسته از ایده هایی که در جهت رفع نیاز سلامت کشور باشد بپردازند. پناهی به چرخه ورود استقرار و خروج واحد نوآور از مرکز نوآوری سلامت اشاره نمود و اظهار داشت: در گام نخست مرکز هر سال دوبار و هر بار به مدت یک ماه دوره ایده پردازی را به منظور جذب واحدهای نوآور برگزار می نماید. در این فرایند واحدهای نوآور باید مطابق با چالش های نوآوری سلامت کشور به ایده پردازی بپردازند تا از میان ایده های جدید، ایده های برگزیده را انتخاب و زمینه ورود تیم های ایده پرداز به مرکز را فراهم می آورد. معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اضافه کرد: در مرحله ایده پروری، که یک دوره ۶ ماهه است، به واحد نوآور خدماتی مانند مشاوره، منتورینگ و آموزش های لازم جهت تیم سازی و تقویت ایده اولیه و تهیه طرح کسب و کار عرضه می شود در صورت موفقیت ایده به مرحله بعدی که دوره پیاده سازی است راه می یابد. وی ادامه داد: این مرحله هم ۶ ماه به طول می انجامد و طی آن واحد نوآور مبادرت به جذب سرمایه بذری می کند و با استفاده از آن و سایر تسهیلات دریافتی فرصت دارد تا نسبت ساخت نمونه اولیه محصول یا خدمت اقدام نماید. در این زمان واحد نوآور می تواند پیگیری های لازم برای دریافت تاییدیه های فنی و آزمایشگاهی را انجام دهد. پناهی به مرحله تجاری سازی بعنوان مرحله آخر اشاره نمود و اظهار داشت: هدف اصلی این دوره یک ساله معرفی محصول یا خدمات واحد نوآور سلامت به بازار است. واحد نوآور برای حضور در نمایشگاه ها، فن بازارهای ملی، منطقه ای و بین المللی مورد حمایت قرار می گیرد و همچنین مقدمات ضروری برای معرفی به مراکز رشد و همچنین جذب سرمایه از شرکتهای بزرگ و سرمایه گذاران خطرپذیر یا حتی امکان فروش دانش فنی فراهم می شود. وی تصریح کرد: تولید علم ابزار لازم برای دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده هاست ولی این تازه شروع کار است. گام بعدی تبدیل دانش ساخته شده به رفتار علمی است تا مشکلی از مردم را رفع کند. باید علم به فرآورده علمی تبدیل گردد تا مردم از آن بهره برداری کنند.