معاون سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد؛ رشد ارائه تسهیلات مالیاتی به شرکتها و مؤسسات دانش بنیان

نیوزتل: معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از رشد فزاینده ارائه تسهیلات مالیاتی به شرکتها و مؤسسات دانش بنیان آگاهی داد.

به گزارش نیوزتل به نقل از سازمان امور مالیاتی ایران، محمدتقی پاکدامن با اعلان اینکه ارائه تسهیلات مالیاتی به شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، در ضمن سنوات اخیر همیشه رشد فزاینده ای داشته است، گفت: در امتداد پشتیبانی از اشتغال آفرینی و تولیدات و کسب وکارهای دانش بنیان، سازمان امور مالیاتی کشور برمبنای مستندات قانونی، تسهیلات مالیاتی به شرکتها و مؤسسات دانش بنیان دارای مجوز اعطا می نماید.
وی با اعلان اینکه از سال ۱۳۹۲ تا شش ماهه اول سال ۱۳۹۸، تعداد شرکت های دانش بنیان از ۳۳۷ به ۱۸۰۹ شرکت افزایش پیداکرده و حدود ۵ برابر شده است، اضافه کرد: میزان معافیت مالیاتی اعطا شده نیز از حدود ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۲ به رقم بیش از ۲ هزار و ۹۲۵ میلیارد تومان رسیده و نزدیک به ۱۰ برابر بالا رفته است.

منبع: