به گزارش نیوزتل محققان ژاپنی در یافته های اخیرشان بروز زوال عقل در افراد مسن را با چاقی سارکوپنیک مرتبط دانسته اند.
به گزارش نیوزتل به نقل از ایسنا و به نقل از اس تی دی، بیشتر از ۱۵ درصد از بزرگسالان ژاپنی بالای ۶۵ سال از زوال عقل رنج می برند. به خوبی شناخته شده است که زوال عقل کیفیت زندگی افراد مسن را به شدت می کاهد، چونکه این وضعیت سبب عملکرد کند حافظه، تفکر و توانایی های اجتماعی در افراد مبتلا می شود.
از طرفی، چاقی بعنوان یک بیماری در رابطه با سبک زندگی به صورت فزاینده ای در حال افزایش می باشد و اغلب در افراد با توده عضلانی ضعیف رخ می دهد و این وضعیتی است که با نام چاقی سارکوپنیک(sarcopenic obesity) شناخته شده و بر مبنای شاخص توده بدنی(BMI) و قدرت گرفتن دست ارزیابی می شود. در کمال تعجب، این وضعیت با افزایش ریسک اختلالات شناختی شناخته شده است. این مورد سبب تعجب دانشمندان شده که آیا این رابطه در مورد زوال عقل هم صدق می کند یا خیر؟
محققان دانشگاه جونتندو”(Juntendo University) ژاپن به سرپرستی دکتر “یوشیفومی تامورا”(Yoshifumi Tamura) در مطالعه اخیر که در مجله “Clinical Nutrition” انتشار یافته است به این سؤال پاسخ دادند. دکتر تامورا با تکیه بر اهمیت مطالعه شان اظهار داشت: در صورت اثبات ارتباط بین چاقی سارکوپنیک و زوال عقل، میتوان اقدامات پیشگیرانه مناسبی را برای کاهش ظهور این بیماری و خطر مبتلا شدن به زوال عقل در بیماران مسن انجام داد.
در این مطالعه محققان ۱۶۱۵ فرد مسن ژاپنی که ۶۵ تا ۸۴ سال سن داشتند و در مطالعه سلامت Bunkyo شرکت داشتند را مورد بررسی قرار دادند. با عنایت به وضعیت سارکوپنیا و چاقی افراد، محققان شرکت کنندگان را به چهار گروه تقسیم کردند: افراد مبتلا به چاقی، افراد مبتلا به سارکوپنیا، آنهایی که چاقی سارکوپنیک داشتند و افرادی که چاق نبودند یا سارکوپنیا نداشتند. آنها سپس رابطه بین سارکوپنیا، چاقی و چندین عملکرد ذهنی را بررسی کردند. کم ماهیچگی یا سارکوپنیا(Sarcopenia) به از دست رفتن و زوال توده ماهیچه های اسکلتی بدن به علت پیری گفته می شود.
قدرت دست کمتر از ۲۸ کیلوگرم برای مردان و ۱۸ کیلوگرم برای زنان نشان دهنده سارکوپنیا یا قدرت عضلانی ضعیف است، در حالیکه افراد با شاخص توده بدنی بیشتر از ۲۵ کیلوگرم بر متر مربع بعنوان چاق طبقه بندی می شدند. برای تعیین این که آیا زوال عقل و اختلال شناختی متوسط ​(MCI) وجود دارد یا خیر، محققان از دو تکنیک ارزیابی استفاده کردند. اختلال شناختی متوسط و زوال عقل به ترتیب با نمره کمتر از ۲۲ در آزمون ارزیابی شناختی مونترال و کمتر از ۲۳ در آزمون کوتاه وضعیت ذهنی تعیین شدند.
آنها دریافتند که ۵۹.۴ درصد از جمعیت نه چاق هستند و نه گرفتار سارکوپنیا هستند، ۲۱.۲ درصد چاق، ۱۴.۶ درصد مبتلا به سارکوپنیا و ۴.۷ درصد از جمعیت چاقی سارکوپنیک دارند. شرکت کنندگان مبتلا به چاقی سارکوپنیک بیشترین میزان اختلال شناختی متوسط و زوال عقل را داشتند و بعد از آن افراد مبتلا به سارکوپنیک، چاقی و در نهایت گروه کنترل قرار گرفتند.
هنگامی که محققان تحلیل و بررسی های چند متغیره را جهت بررسی ارتباط های آماری مرتبط انجام دادند، دریافتند که چاقی سارکوپنیک به تنهایی با افزایش شیوع میزان اختلال شناختی متوسط و زوال عقل مرتبط می باشد. این مطالعه همینطور نشان داد که سارکوپنیا به صورت قابل توجهی با زوال عقل در زنان مرتبط می باشد، اما در مردان این گونه نیست.
دکتر تامورا اظهار داشت: از آنجاییکه حالا می دانیم که بین چاقی سارکوپنیک و زوال عقل ارتباط قوی وجود دارد، امکان دارد روش های درمانی جدیدی برای مدیریت این بیماری ایجاد نماییم و در نتیجه حتی شیوع زوال عقل را کاهش دهیم.

منبع: