رئیس سازمان فضایی ایران : آخرین وضعیت ماهواره های در دست ساخت

رییس سازمان فضایی ایران با اعلان اینکه برنامه پرتاب های تحقیقاتی برای تثبیت فناوری های تزریق ماهواره در مدارات پایین طرح ریزی شده است، اظهار داشت: برنامه توسعه پرتابگرهای بومی بازبینی می شود.
حسن سالاریه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین اقدامات انجام شده برای تحقق «برنامه جامع یک ساله فضایی کشور» که در شورای عالی فضایی به تصویب رسیده است توضیح داد و گفت: تثبیت فناوری های تزریق ماهواره در مدارات پایین، یکی از مطالبی بود که در نخستین جلسه شورای عالی فضایی دولت سیزدهم، مصوب شد. در این راستا، ضمن انجام پرتاب موفق و قرارگیری صحیح ماهواره در مدار پایین در اواخر سال گذشته، اعتبارات مناسبی با حمایت های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور در ایام پایانی سال گذشته، در این جهت تخصیص یافته است. وی اظهار داشت: هم اکنون با هماهنگی کامل با فعالان تحقق این ماموریت، پروژه های اجرائی در رابطه با تثبیت فناوری های تزریق ماهواره توسط ماهواره برهایی که در سالهای اخیر توسعه یافته اند، تعریف شده است. همین طور تا آخر سال جاری برنامه پرتاب های تحقیقاتی جهت تثبیت مراحل مختلف تزریق ماهواره توسط ماهواره بر برنامه ریزی شده است؛ امید می رود با پیشبرد و تحقق این پروژه ها، قابلیت اطمینان تزریق ماهواره ها در مدارات پایین، رشد قابل توجهی داشته باشد. معاون وزیر ارتباطات درباره نخستین گام اجرائی برای هدف دستیابی به مدار ژئو (GEO) در سال ۱۴۰۴ که در سند تحول دولت مردمی نیز بر آن تاکید گردیده است اضافه کرد: نخستین گام اجرائی در رابطه با این مساله با عنوان « دستیابی حداقلی به مدار زمین ثابت GTO » بصورت تحقیقاتی در دست اجرا است. بگفته سالاریه، باتوجه به رهنمود رییس جمهور، بازبینی برنامه توسعه پرتابگرهای بومی در امتداد تسریع دستیابی به مدار زمین آهنگ در دستور کار متولی مرتبط قرار گرفته و راه میانبر برای تحقق این هدف در سال ۱۴۰۴ طرح ریزی شده که برمبنای آن، طراحی مفهومی سامانه مرتبط نیز در دست اجرا است. آخرین وضعیت ماهواره های در دست ساخت رییس سازمان فضایی ایران با اشاره به آخرین وضعیت ماهواره های در دست ساخت برای تحقق اهداف برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت فضایی توضیح داد: نمونه های اول و دوم ماهواره مخابراتی «ناهید یک» و نمونه اول ماهواره سنجشی «پارس یک» به سازمان فضایی تحویل شده است. در همین حال محموله مخابراتی در رابطه با تزریق ماهواره در مدار زمین ثابت (GTO)، نمونه دوم ماهواره سنجشی «پارس یک» و نمونه های اول و دوم ماهواره مخابراتی «ناهید دو»، در مراحل نهایی تجمیع و آزمون قرار دارند. معاون وزیر ارتباطات اشاره کرد: نمونه دوم ماهواره های سنجشی «ظفر» و «پایا» نیز پیشرفت مناسبی دارند. وی به برنامه ریزی مشترک انجام شده برای تزریق ماهواره ها در مدارهای عملیاتی اشاره نمود و اظهار داشت: متناسب با اقدامات مدنظر و پروژه های تعریف شده، محموله های مرتبط جهت تثبیت فناوری های تزریق ماهواره در مدارات عملیاتی در قالب مصوبات شورای عالی فضایی در اختیار متولی مربوطه قرار می گیرد. ۶ رویکرد برای ارتقای صنعت فضایی کشور سالاریه در مورد چگونگی تحقق شعار ارتقای صنعت فضایی کشور که یکی از اهداف دولت سیزدهم بوده است، اظهار داشت: باتوجه به منویات مقام معظم رهبری درباب ضرورت شتابدهی رشد صنعت فضایی کشور و همین طور مصوبات نخستین جلسه شورای عالی فضایی در دولت سیزدهم، توسعه صنعت فضایی برمبنای ۶ رویکرد در دستور کار سازمان فضایی ایران قرار گرفته است و سایر بازیگران کلیدی این حوزه نیز با هماهنگی با سازمان فضایی ایران، این رویکردها را دنبال خواهند کرد. وی افزود: «افزایش توان ساخت داخل ماهواره های سنجشی و مخابراتی»، «دستیابی و تثبیت فناوری های کلیدی نظیر تزریق محموله ها در مدارهای عملیاتی»، «توسعه زیرساخت های تجمیع و آزمون و پرتاب سامانه های فضایی»، «توسعه متوازن زیست بوم صنعت فضایی»، «ایجاد کارگروه های تخصصی شورای عالی فضایی و تدوین برنامه جامع ۱۰ ساله فضایی کشور با همگرایی تمامی بازیگران» و نیز «توجه ویژه به فعال سازی بخش خصوصی دانش بنیان و توسعه زیست بوم فضایی کشور»، به عنوان ۶ رویکرد توسعه صنعت فضایی مورد توجه قرار گرفته است. رییس سازمان فضایی ایران اشاره کرد: توسعه متوازن تمامی ارکان زنجیره ارزش صنعت فضایی همچون سیاست هایی است که توسط دولت در برنامه بلندمدت دنبال می شود. در این جهت به موازات دستیابی و توسعه فناوری های فضایی، ایجاد و گسترش زیرساخت های ارائه خدمات فضایی، توسعه کاربردهای خدمات و فناوری های فضایی و نیز سرریز فناوری ها در سایر صنایع همچون مطالبی است که در هر حوزه مأموریتی در رابطه با سازمان فضایی ایران دنبال می شود. وی اظهار داشت: همچون اقدامات صورت گرفته، گسترش زیرساخت های به اشتراک گذاری داده های فضایی و نیز ایجاد و توسعه سامانه هایی خدمات ارزش افزوده فضایی بصورت پایلوت با کاربری های مختلف در زمینه های مختلف و ترویج کاربری آن برای دستگاه های بهره بردار، است. جلسه شورای عالی فضایی تابستان امسال برگزار می شود معاون وزیر ارتباطات درباب برنامه های مدنظر برای برگزاری منظم جلسات شورای عالی فضایی که اولین جلسه آن در آذرماه ۱۴۰۰ در دولت سیزدهم برگزار شد، اظهار داشت: کارگروه های تخصصی ذیل شورای عالی فضایی در زمینه های مأموریتی مختلف با حضور نمایندگان بازیگران کلیدی و نیز متخصصان این حوزه در اوایل سال جاری شکل گرفته است که بازبینی برنامه ۱۰ ساله بخش فضایی به عنوان مهم ترین موضوعی است که در کارگروه های تخصصی این شورا دنبال می شود. وی افزود: بازبینی این سند با برگزاری جلسات مختلف بصورت فشرده و با عارضه یابی برنامه های ۱۰ ساله اول، برنامه های توسعه ای و سند جامع توسعه هوافضا، شناسایی و تقویت نقاط قوت و فرصت ها در برخورد با نقاط تهدیدها و اتخاذ راهکارهای رشد و شتابدهی این صنعت در دست پیگیری است. رییس سازمان فضایی ایران اظهار داشت: باتوجه به برنامه ریزی صورت گرفته، در سه ماهه دوم سال جاری جلسه آتی شورای عالی فضایی انجام خواهد شد. سالاریه درباب برنامه های پژوهشگاه فضایی ایران که با حکم وزیر ارتباطات، سرپرستی آنرا عهده دار شده است، گفت: ایجاد همگرایی فرایندی و اجرائی میان متولیان صنعت فضایی کشور، تقویت نظام مدیریت و پژوهش توسعه فناوری های فضایی و نیز پیشبرد و تسریع در پروژه های دارای اولویت منطبق با برنامه های طولانی مدت و تکالیف ابلاغی این حوزه، از مهم ترین مطالبی است که در پژوهشگاه فضایی ایران دنبال می شود.