معاون فناوری وزارت علوم: مراکز رشد غیرفعال در کشور تعطیل می شود

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم با تکیه بر جایگاه ویژه مراکز رشد در اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور اظهار داشت: فعالیت این مراکز توسط وزارت علوم رصد و مراکز غیرفعال تعطیل می شوند.

به گزارش نیوزتل به نقل از مهر، علی خیرالدین بامداد امروز چهارشنبه ۱۵ تیرماه در ارتباط تصویری با نشست مدیران مراکز رشد واحدهای فناور کشور اظهار داشت: مقام معظم رهبری در سخنرانی ابتدای سال خود فرمودند سال جاری سال «تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین» است. تولیدی مد نظر است که اشتغال آفرین، دانش بنیان و مبتنی بر نیازهای کشور باشد. در همین راستا ما ۵ راهبرد اصلی را در معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم دنبال می نماییم.
وی اضافه کرد: راهبرد اصلی ما تکمیل و تقویت زیست بوم فناوری و نوآوری کشور است. جایگاه مراکز رشد در زیست بوم فناوری و نوآوری کشور ویژه است و به شکلی بین مراکز دانشگاهی و پارک های علمی و فناوری واسط هستند.
معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری اظهار داشت: سیر تکاملی زیست بوم کارآفرینی و نوآوری بگونه ای است که باید حتما در مجموعه های کشور مرکز کارآفرینی و نوآوری شکل گرفته باشد. در بند «ت» قانون جهش تولید دانش بنیان به وزارت علوم و وزارت بهداشت اجازه داده شده است که پردیس های دولتی و خصوصی را ایجاد نماید. ازاین رو امیدواریم این پردیس ها را در استان ها داشته باشیم. ما تابحال پردیس های تخصصی و دهکده فناوری و نوآوری کشاورزی را ایجاد کردیم. قرار شده است که در ۱۰ استان پردیس ایجاد شود.
خیرالدین اضافه کرد: ما ۲۴۶ مرکز رشد فعال داریم. این مراکز باید شرکت ها را مستقر کنند تا به شکلی ورودی و خروجی داشته باشند. باید بتوانیم فعالیت این مراکز را رصد و آنها را ارزیابی نماییم. بطور قطع مجوز مراکزی که فعال نباشند، لغو می شود.
وی ضمن اشاره به طرح «تانا» در استان اظهار داشت: این طرح با همکاری استانداری و پارک های علم و فناوری اجرا می شود و اکوسیستم نوآوری و فناوری استان را تقویت می کند. در این طرح مراکز رشد نقش بسیار مهمی دارند. ما اعتقاد داریم در هر استان یک پارک علم و فناوری داشته باشیم اما باید در هر شهرستان یک مرکز رشد وجود داشته باشد.
معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری ضمن اشاره به طرح ملی ترویج کارآفرینی و تور فناوری اظهار داشت: بر طبق این طرح از ۳۰ هزار دانشجو حمایت می شود و با پرداخت یک میلیون تومان به هر نفر جهت شرکت در دوره های مهارت ورزی و کارآفرینی حمایتا می شود. در تور فناوری هم افراد با دستاوردهای مراکز رشد آشنا می شود.
خیرالدین اظهار نمود: جایزه یونسکو در این عرصه داریم که مقرر است با همکاری دانشگاه تهران اجرا شود.
وی به طرح دستیار فناوری هم اشاره نمود و اظهار داشت: در تلاشیم که مراکز رشد فناوری هم بتوانند در این طرح شرکت نمایند. تابحال ۲۰ هزار دانشجو در این طرح ثبت نام و از آن استقبال کردند. در این طرح دانشجویان به مدت ۶ ماه در شرکتهای فنّاور فعالیت می نمایند و به دانشجویان کارشناسی یک میلیون تومان و به دانشجویان ارشد ۲ میلیون تومان تسهیلات پرداخت می شود.
معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری اظهار نمود: تجاری سازی فناوری و اشتغال آفرینی دانش بنیان برای ما اهمیت دارد. همینطور طرح پسا دکترای فناوری را داریم که متقاضیان می توانند به صورت کامل تر در این عرصه فعالیت کنند.
خیرالدین با اشاره به اینکه ۱۶ اتاق فکر با ۳۰۰ نخبه در وزارت علوم به راه افتاده است، اظهار نمود: فعالیتهای خوبی در اتاق های فکر انجام شده است.
وی ضمن اشاره به سامانه سدف اظهار داشت: همه مراکز رشد باید اطلاعات خویش را در این سامانه ثبت کنند. همینطور از مراکز رشد می خواهیم که در سامانه نظام ایده ها و نیازها یا به اختصار سامانه نان اطلاعات خویش را ثبت کنند.
نشست مدیران مراکز رشد کشور در اصفهان از بامداد امروز چهارشنبه ۱۵ تیرماه شروع شد و تا روز پنجشنبه ۱۶ تیرماه ادامه دارد.
در این نشست که بیشتر از ۱۵۰ نفر از مدیران مراکز رشد کشور و مسؤلان مرتبط حضور دارند، به بیان چالش ها و راهکارهای امروز عرصه فناوری و نوآوری کشور پرداخته می شود. تور بازدید از مراکز علمی و فناوری و همینطور برگزاری پنل های تخصصی همچون برنامه های این نشست دو روزه است.