حاکمیت سایبری در خارج از کشور -۲۶۰ صیانت از انتقال دیتای خصوصی به خارج در چین تقویت می شود

نیوزتل: اداره فضای سایبری چین(CAC) مشغول جمع آوری بازخورد مردم درباره پیش نویس قوانینی مربوط به شیوه انتقال دیتای خصوصی به خارج از کشور است.
به گزارش نیوزتل به نقل از رویترز، پیش نویس قوانین جدید قسمتی از تلاش رگولاتورهای چینی جهت تقویت نظارت بر انبوه داده هایی است که توسط بخش خصوصی کشور و انبوه اپلیکیشن های محبوب آن جمع آوری می شود. بر طبق لایحه مذکور ماهیت هایی که اطلاعات خصوصی کاربران را جمع آوری می کنند مسئولیت ارزیابی قانونی بودن، مشروع بودن، نیاز به داده، گستره آنرا برعهده دارند و باید مشخص کنند آیا داده مذکور بعد از انتقال به خارج از کشور باید همچنان تحت حفاظت باقی بماند یا خیر. این پیش نویس همین طور روش های کنترل داده های خصوصی توسط واحدهای فراوری داخلی و دریافت کنندگان خارجی را نیز پوشش می دهد. در سالهای اخیر چین روی ریسک های امنیتی مربوط به انتقال دیتای کاربران به خار ج از کشور تاکید زیادی داشته است. پیش نویس قوانین جدید برای تقویت یک قانون امنیت داده طراحی شده که سپتامبر سال قبل میلادی اجرا شد. بر طبق قانون مذکور تمام شرکت های فعال در چین باید داده هایی که کنترل می کنند را در چند دسته بررسی نمایند و بر شیوه ذخیره سازی و انتقال آن به طرف های دیگر نظارت داشته باشند. سازمان ها نیز باید برای انتقال دیتای اصلی و داده های مهم به خارج از کشور، بوسیله یک مکانیسم خاص تاییدیه دریافت نمایند.

منبع: