نیوزتل: استارت آپی در بوستن آمریکا به نام اسایلم انرژی یک باتری قابل شارژ معرفی کرده که مبتنی بر آب است و عملکرد آن با باتری های لیتیوم یونی قابل مقایسه است.
به گزارش نیوزتل به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، باتری مذکور از مواد ارزان و قابل دسترسی مانند منگنز و اکسید فلزات استفاده می نماید و بر طبق آب تولید شده تا بدین سان از چالش های باتری های فعلی مانند احتمال حریق و تاثیر منفی استخراج فلزات بر محیط زیست اجتناب شود. علاوه برآن در باتری نوین از مواد غیرسمی استفاده شده و بنا بر این بازیافت آن آسان تر است. شرکت «اسایلم انرژی» بتازگی توانسته سرمایه ای ۳۲ میلیونی از سرمایه گذاران تامین کند. اولین شریک آن نیز یک خودروساز هندی است. بدین سبب استارت آپ مذکور تصمیم دارد به تولیدکنندگان وسیله نقلیه کمک نماید خودرو های برقی ارزانتری بسازند. باتری های این استارت آپ به اندازه ای ارزان هستند که می توان در کشورهای درحال توسعه از آنها برای ذخیره مازاد برق خورشیدی شبکه توزیع استفاده نمود. نکته قابل توجه آنست که در این باتری کبالت وجود ندارد. این عنصر یک جزء مهم از باتری های لیتیومی است که چالش های مربوط به محیط زیست و بهداشت را تشدید می کند. علاوه برآن در باتری مذکور لیتیوم نیز وجود ندارد. این امر اهمیت زیادی دارد برای اینکه در این اواخر قیمت لیتیوم بالا رفته و پیش بینی می شود قیمت باتری های دیگر نیز افزایش یابد. طبق برنامه ریزی انجام شده، شرکت در اوایل ۲۰۲۳ میلادی تست باتری برای اولین مشتریانش را شروع می کند. تولید انبوه باتری نیز از اوایل ۲۰۲۵ میلادی شروع می شود. هرچند باتری جدید درآینده بطور جهانی عرضه خواهد شد، اولویت این شرکت فراهم کردن آن برای کشورها و مناطق کم درآمد است.

منبع: