در گزارش نیوزتل عنوان شد؛ رفع نیاز سازمان راهداری بواسطه دانش بنیان ها

به گزارش نیوزتل رییس گروه ژئوماتیک ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری اظهار داشت: نیازهای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تا ۱۴۰۴ بواسطه شرکتهای دانش بنیان رفع می شود.
یاسر ابراهیمیان قاجاری رییس گروه ژئوماتیک ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به خبرنگار مهر اظهار داشت: ما توانستیم در معاونت علمی و فناوری به درخواست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و با انعقاد تفاهم نامه همکاری، در امتداد دانش بنیان شدن این سازمان گام برداریم. وی با اعلان اینکه مقرر است نیازهای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور بواسطه شرکت های دانش بنیان فعال در عرصه ژئوماتیک برطرف شود، اظهار داشت: بر طبق این تفاهم نامه پیش بینی می شود که تا سال ۱۴۰۴ این اتفاق رخ دهد. بگفته رییس گروه ژئوماتیک ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تعدادی از نیازهای اولویت دار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای احصا شد که عبارتند از: «پایش ساخت و ساز بدون مجوز در حریم راه ها»، « پایش خرابی آسفالت و ترک های سطح جاده ها»، « مدل سازی سه بعدی پایانه های کل کشور»، «توسعه پایگاه داده از کلیه پایگاه داده های موجود در سازمان راهداری»، « ردیابی و مدیریت هوشمند ناوگان خودرویی»، «شناسایی راه های روستایی»، «مدلسازی سه بعدی نقاط حادثه خیر». وی با تاکید بر این که فناوری های ژئوماتیک می تواند خیلی از نیازهای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور را رفع کند، اضافه کرد: طبق برنامه زمان بندی درگروه ژئوماتیک ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طی ۳ سال خیلی از نیازهای فناورانه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای رفع خواهد شد و دانش بنیان ها در این حوزه خدمات خودرا ارائه خواهند کرد. رییس گروه ژئوماتیک ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود: البته که ممکنست نیازهای دیگری از طرف سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اعلام گردد که ما می توانیم با برقراری ارتباط شرکتهای دانش بنیان با این سازمان نیازهای این سازمان را رفع نماییم. وی اشاره کرد: می توان چنین پیش بینی نمود که سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، در افق ۱۴۰۴ کاملا مبتنی بر دانش بنیان باشد. ابراهیمیان قاجاری اظهار داشت: کمتر از چهار سال است که شرکتهای دانش بنیان در زمینه فناوری ژئوماتیک فعال شده اند و این روند رو به افزایش است.

منبع: