تولید ۴۰۰ محصول در حوزه گیاهان دارویی توسط شرکتهای دانش بنیان

شرکتهای دانش بنیان فعال در عرصه گیاهان دارویی۴۰۰ محصول را به تولید رساندند.
به گزارش نیوزتل به نقل از معاونت علمی و فناوری، بعد از سال ها مغفول ماندن طب سنتی و گیاهان دارویی؛ باردیگر این صنعت قدیمی در کشور با تلاش شرکتهای دانش بنیان و خلاق احیا شد. صنعتی که می تواند هم پای صنعت دارویی و محصولات مرسوم و پذیرفته شده در جهان؛ به نیازهای دارو و درمانی پاسخ دهند و طبیعت را به سلامتی جامعه پروند دهند. طبیعتی که خویش را بی دریغ در اختیار بشر قرار داده است و استفاده درست از ظرفیت های آن می تواند عوارض درمان های رایج را هم کم کند. بر همین مبنا ستاد توسعه علوم و فناوری های گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با تاکید بر دانش و تخصص شرکتهای دانش بنیان و با پشتیبانی از فعالیت آنها تلاش کرده نقشی اثرگذار در احیای مجدد این صنعت قدیمی و کاربردی داشته باشد. همین اولویت هم منجر به شکل گیری ۲۵۴ شرکت دانش بنیان و خلاق در عرصه تولید گیاهان دارویی و داروهای گیاهی و توسعه طب سنتی در کشور شده است که از این تعداد سهم دانش بنیان ها ۱۹۲ و شرکتهای خلاق ۶۲ مجموعه ثبت شده است. شرکتهای فعال در این عرصه هم با دریافت حمایت ها و تلاش فناورانه خود توانستند بیشتر از ۴۰۰ محصول تولید کنند که در بازار داخلی و برخی کشورهای متقاضی عرضه می شود.

منبع: