با تصویب شورای عالی فضای مجازی؛ آغاز بررسی بخش سوم سند استراتژیک ۱۰ ساله فضای مجازی

به گزارش نیوزتل بررسی و تدوین سومین بخش از سند استراتژیک ۱۰ ساله فضای مجازی کشور در دستور شورای معین مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفت.
به گزارش نیوزتل به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، بررسی سند استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی در افق ۱۴۱۰ به شورای معین شورایعالی فضای مجازی سپرده شده است. این سند که حاصل مطالعه اسناد راهبردی و چشم انداز سایر کشورها در حوزه فضای مجازی، تحلیل وضعیت موجود و مطلوب، تحلیل اسناد بالادستی همچون قانون اساسی، سند چشم انداز و احکام مقام معظم رهبری و همینطور بهره مندی از نقطه نظرات مراکز علمی، پژوهشی و دانشگاهی کشور، دستگاههای دولتی، حکومتی و سازمان های مرتبط می باشد، در جلسه ۷۱ شورایعالی فضای مجازی عرضه شد و دو بخش در ارتباط با ارزش ها و چشم انداز آن به تصویب رسیده است. ادامه بررسی این سند در بخش در ارتباط با اهداف و اقدامات کلان در جلسه ۸۱ شورایعالی فضای مجازی کشور به شورای معین مرکز ملی فضای مجازی ارجاع شد و در همین راستا این شورای ادامه بررسی سند استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی در افق ۱۴۱۰ را در محورهای توسعه اقتصاد دیجیتال، طراحی و استقرار نظام علم، فناوری و نوآوری فضای مجازی و دیپلماسی سایبری ادامه می دهد. بخش اول و دوم سند استراتژیک جهوری اسلامی ایران در فضای مجازی شامل (ارزش ها و چشم انداز) از راه این لینک در دسترس می باشد.