توسط محققان کشور انجام شد؛ تشخیص و اندازه گیری آنتی بیوتیک فلورفنیکول شیر با سنسور نوری

محققان کشور موفق به تشخیص و اندازه گیری اثرات سوء آنتی بیوتیک فلورفنیکول در شیر با استفاده از سنسورهای نوری شدند.

به گزارش نیوزتل به نقل از موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، دکتر قدیر رجب زاده رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی اظهار داشت: استفاده وسیع از آنتی بیوتیک ها برای جلوگیری و درمان بیماری در دام ها سبب شده تا کاهش خطر باقی مانده آنها در مواد غذایی اهمیت ویژه ای داشته باشد.
وی افزود: انتقال بقایای آنتی بیوتیک ها به سایر محصولات طی فرایند تولید و همینطور پایداری آنها در شرایط متداول پخت مواد غذایی سبب مقاومت میکروارگانیسم ها به آنتی بیوتیک ها، واکنش های آلرژیک در افراد خاص و تغییر فلور روده می شود.
رجب زاده اضافه کرد: «فلورفنیکول» بعنوان یک داروی مهم در کنترل عفونت های تنفسی در گاو شناخته می شود. در اتحادیه اروپا حداکثر مقدار باقی مانده مجاز برای «فلورفنیکول»، ۱۰۰ نانوگرم بر گرم در بافت های عضلانی، ۲۰۰ میکروگرم بر کیلوگرم در پوست و بافت چربی، ۷۵۰ میکروگرم بر کیلوگرم در کلیه ها و ۲۵۰۰ میکروگرم بر کیلوگرم در کبد تعیین شده است.
وی اضافه کرد: با عنایت به مقادیر مجاز برای باقی مانده آنتی بیوتیک ها در مواد غذایی، ضروریست تا دوره های توقف مناسب بعد از تزریق دارو اعمال شود تا سطوح باقی مانده دارو در فرآورده دامی مورد نظر به کمتر از مقدار مجاز برسد. از طرفی متاسفانه استفاده از دوزهای غیر مجاز و رعایت نکردن دوره توقف، خطر باقی ماندن ترکیبات دارویی در محصولات دامی را زیاد می کند.
در ادامه دکتر مسلم جهانی مجری این طرح تحقیقاتی اظهار داشت: ساده ترین روش برای شناسایی آنتی بیوتیک ها در شیر استفاده از کیت های تشخیصی است که روش های کیفی محسوب می شوند. برای اندازه گیری کمّی لازم است تا از روش های دستگاهی همانند تکنیک های کروماتوگرافی استفاده گردد که روش های زمان بر و گران قیمت هستند.
وی درمورد نتایج این طرح پژوهشی– کاربردی اظهار داشت: در این پژوهش یک سنسور جدید برای اندازه گیری «فلورفنیکول» در نمونه های شیر عرضه شده است. برای ساخت این سنسور از نقاط کربنی (Carbon dot) استفاده شده که خصوصیت آنها نشر فلورسانس قوی و پایدار می باشد. همینطور برای بهبود عملکرد انتخابی سنسور، سطح نانوذرات کربنی با لایه ای از پلیمر قالب گیری شده مولکولی اصلاح شده، که سبب می شود مولکول «فلورفنیکول» به صورت انتخابی در سطح نانوذرات جذب شده و بدین سان از مزاحمت سایر گونه ها کاسته شود.
وی اضافه کرد: سنسور طراحی شده یک سنسور نوری است که در آن طی برهمکنش نانومواد کربنی با مولکول هدف («فلورفنیکول»)، خاموشی فلورسانس رخ می دهد. در شرایط بهینه، کاهش خطی در شدت فلورسانس ذرات کربنی در محدوده غلظتی ۱۵۰-۳ میکرومولار «فلورفنیکول» مشاهده می شود و حدتشخیص روش پیشنهادی ۱/۱ میکرومولار است.

منبع: