هواایست چینی ها رکورد جدیدی را ثبت نمود

به گزارش نیوزتل دانشمندان چینی به تازگی آخرین مدل ˮهوا ایستˮ خود با نام ˮJimu-۱ˮ که یک کشتی هوایی غول پیکر پر از هلیوم است را آزمایش کرده اند.
به گزارش نیوزتل به نقل از ایسنا و به نقل از چاینادیلی، چینی ها امروز این هوا ایست خویش را به هوا پرتاب کردند تا این هواایست بتواند در ارتفاع ۹ هزار و ۳۲ متر و بر فراز فلات چینگهای تبت به جمع آوری داده درباره آب و هوا بپردازد. هواایست ها(aerostat)، هواگردهای سبکتر از هوا هستند.
این اولین باری بود که یک هواایست در این اندازه، به چنین ارتفاعی رسیده بود چون که این هوا ایست حتی توانست از قله هشت هزار و ۸۴۹ متری کوه قومولانگما(Qomolangma) که در غرب بعنوان کوه اورست شناخته می شود، عبور کند.

طبق گفته موسسه تحقیقات فلات تبت آکادمی علوم چین، سطح این کشتی هوایی از پارچه کامپوزیتی پیشرفته ساخته شده است که می تواند تا دمای منفی ۷۰ درجه سانتی گراد را تحمل کند. حجم آن ۹۰۶۰ متر مکعب و وزن آن حدود ۲.۶ متریک تن است.
کشتی هوایی نوعی هواگرد در کلاس هواایست می باشد که موتور هم دارد. مدلهای پیشرفته آن برای شناور ماندن در هوا با گاز هلیم پر می شوند. موتورهایی که پروانه ها را می چرخانند تا کشتی هوایی را به جلو ببرند به این اتاقک متصل می شوند. بر خلاف بالون، حرکت کشتی های هوایی به باد بستگی ندارد.

این کشتی هوایی می تواند ابزارهای علمی گوناگونی را حمل کند که این امر به دانشمندان اجازه می دهد داده های در رابطه با جو را جمع آوری کرده و فرایند انتقال رطوبت را مطالعه کنند و تغییرات کربن سیاه، غبار، متان، دی اکسید کربن و سایر مواد در ارتفاع بسیار زیاد را بررسی نمایند.
دانشمندان امیدوارند که این داده ها بتواند بینش های مهمی در مورد این که چگونه غرب وزان(حرکت بادهای غرب به سمت شرق در عرض های جغرافیایی میانی)، می تواند بر محیط زیست فلات چینگهای-تبت تاثیر بگذارد، در اختیار آنها قرار دهد.

هواایست Jimu-۱ مدل ۳(Jimu-۱ Model III ) جدید ترین کشتی از سه کشتی هوایی است که با هدف جمع آوری داده های جوی کلیدی در فلات به منظور مشاهده اثرات تغییرات آب و هوایی پرتاب می شود. نخستین مدل این هواایست در سال ۲۰۱۹ پرتاب شد و به ارتفاع ۷۰۰۳ متر رسید.