رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت خبر داد: تدوین بسته حمایتی- سیاستی افزایش تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین

نیوزتل: رییس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت از تدوین بسته حمایتی- سیاستی افزایش تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین آگاهی داد.
به گزارش نیوزتل به نقل از معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، دکتر محمدرضا منظم در گردهمایی معاونین تحقیقات و فناوری دانشگاه های علوم پزشکی به ارائه گزارشی از برنامه های حمایتی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در جهت تحقق شعار سال «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» پرداخت. منظم با اشاره به این که حمایت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در قبال پروژه و مشارکت در صنعت خواهد بود، اظهار داشت: مسیر دوم برای پشتیبانی از مراکز رشد برنامه هاست. اگر مراکز رشد طرحی داشته باشد که منجر به محصول شود و در آن مشارکت از سمت صنعت را جذب نماید حمایت معاونت را خواهند داشت. وی ادامه داد: پشتیبانی از طرح های فناورانه از مسیر طرح های یک درصد از سال جاری شروع شده است. از این پس درآمدهای یک درصد به صندوقی داده می شود و بعد از اعلام فراخوان حمایت ها انجام می شود. رییس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت از حمایت طرح های پسادکتری و پایان نامه های محصول محور آگاهی داد و اظهار داشت: پشتیبانی از طرح های پسادکتری صنعتی به ازای هر پایان نامه ۵۰ میلیون تومان و پشتیبانی از پایان نامه های محصول محور تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان انجام می شود. وی به حمایت های غیرمستقیم اشاره نمود و اظهار داشت: یکی از راه های گرفتن حمایت برای هسته های فناور استفاده از شتابدهنده هاست. در بخشنامه مراکز رشد نیز شتابدهنده ها می توانند در مرکز رشد مستقر شوند. بوسیله شرکت های شتابدهنده می توان این حمایت را برای هسته های فناور و شرکت های مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری جذب کرد. رییس دفتر توسعه فناوری سلامت در ادامه از برنامه های آتی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت آگاهی داد و اظهار داشت: بخشنامه پشتیبانی از واحدهای ارائه دهنده خدمات سلامت برای خریداری محصولات، فرآورده ها و خدمات تولید داخل و بسته حمایتی- سیاستی افزایش تولید دانش بنیان اشتغال آفرین همچون حمایت هایی است در دستور کار داریم.

منبع: