سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی: تبعات فرونشست همچون زلزله قابل کنترل است

به گزارش نیوزتل سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ضمن اشاره به این که پهنه های اصلی و حساس فرونشست در کل کشور موجود است اظهار داشت: برای فرونشست هم باید اقداماتی که برای زلزله انجام شد، صورت گیرد.

به گزارش نیوزتل به نقل از وزارت راه و شهرسازی، علیرضا قاری قرآن در مورد دلیل ایجاد فرونشست اصفهان و راهکارهای اجرایی و اقدامات انجام شده اظهار نمود: فرونشست زمین، مساله ای بسیار فراگیر بوده که پایین رفتن سفره های آب زیرزمینی، یکی از علل آن است.
وی با اشاره به اینکه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، متولی بررسی فرونشست ها در کل کشور بوده و با عنایت به حساسیت این موضوع، تیم ویژه ای جهت بررسی آن درحال تحقیق است. اذعان داشت: به این منظور، نیازمند تأمین نقشه جامعی از فرونشست در کل کشور هستیم بنابراین بعد از تأمین این نقشه مانیتورینگ انجام شده و تغییراتی که در آستانه بحران قرار ندارد، ترمیم می شوند.
سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ضمن اشاره به این که پهنه های اصلی و حساس فرونشست در کل کشور موجود است، خاطرنشان کرد: برای فرونشست هم بایستی اقداماتی که برای زلزله انجام شد، صورت گیرد.
وی در مورد جایگاه مبحث فرونشست در فرایند شناسایی و تحلیل مشکلات شهر اصفهان در طرح جامع اصفهان اذعان داشت: طرح جامع نوین اصفهان مرحله شناخت را پشت سر گذاشته و لازم است با همکاری اداره کل راه و شهرسازی استان و شهرداری اصفهان مراحل بعدی آن صورت گیرد.
قاری قرآن با اشاره به اینکه طرح جامع شهر اصفهان با رویکرد نوین، اولین طرحِ کشور با رویکرد برنامه ریزی راهبردی و فضایی است اظهار داشت: این طرح از دو مرحله اصلی تشکیل شده، بگونه ای که در مرحله اول مسائل، نیازها و ظرفیت های شهر تحت عنوان «گزارش تشخیص» شناسایی می شوند و در مرحله دوم بر مبنای خروجی های مرحله اول، «دستور کارها» تهیه می شود و مبنای تهیه برنامه های پیشنهادی قرار می گیرد.
وی اضافه کرد: در مرحله اولِ این طرح، مسائل و مشکلات شهر اصفهان از چهار مسیر متمایز و البته در رابطه با هم مورد کاوش، بررسی و شناسایی قرار گرفته است.
سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بیان داشت: جمعاً تعداد ۸۸۲ مشکل در ۲۹ حوزه مورد بررسی در مرحله اول طرح شناسایی شد که به مبحث فرونشست زمین در دو حوزه موضوعی بافت فرسوده و آب و در چارچوب چهار مشکل اولیه اشاره شده است.
وی افزود: این چهار مشکل اولیه شامل «فرونشست تدریجی زمین و عدم امکان نشت یابی در بافت های فرسوده»، «پدیده فرونشست دشت و تخریب آبخوان زاینده رود»، «پدیده فرونشست به دلیل تخلیه آب ها و برداشت های بی رویه در برخوار و عاشق آباد» و «نبود طرح و مدیریت جامع فرونشست زمین» بوده است.
قاری قرآن توضیح داد: در بیانیه مشکلات و مطالبات، فرونشست تدریجی زمین و نبودِ امکان نشت یابی در بافت های فرسوده و ناکارآمد بعنوان یکی از اشکالات بزرگ محلات ناکارآمد شهری شناسایی شده؛ هر چند به این مشکل در بعضی نمونه ها اشاره شده است، اما بسیار جزئی تر از سایر مشکلات این محلات است و نمی توان آنرا مشکل مهمی در بین مشکلات محلات ناکارآمد اصفهان تلقی نمود. چون که این مشکل عملاً در دل مشکل کلان کمبود زیرساخت ها و خدمات در محلات ناکارآمد قرار گرفته و مهم ترین پیامد ناشی از آن، سرمایه گریزی از بافت های فرسوده مطرح گردیده است.
وی اظهار داشت: در حوزه آب، مشکلات در ارتباط با فرونشست به دلیل تخلیه آب ها و برداشت های بی رویه در برخوار و عاشق آباد و تخریب آبخوان زاینده رود، همینطور نبود طرح و مدیریت جامع فرونشست زمین ابتدا بعنوان یک کلان مشکل حوزه آب تحت عنوان «فرونشست زمین به علت برداشت های بی رویه از آبخوان و ضعف در مدیریت آن» شناسایی شده و در مرحله تلفیق و پایش مشکلات توسط تیم تهیه کننده طرح، موضوعِ فرونشست نه بعنوان یک مشکل ساختاری، بلکه ذیل روبنایی ترین مشکل (معلول ناشی از همه مشکلات و علت ها) یعنی کم آبی بعنوان پیامد ناشی از مسائل در ارتباط با حکمرانی آب (مسائلی همچون عدم تأمین حقابه زیست محیطی زاینده رود، بارگذاری بیش از اندازه جمعیت و کاربری ها نسبت به ظرفیت آبخوان و برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی) شناسایی شده است.

منبع: