به ادارات ذی ربط؛ اصلاح اسناد ۸ ۹۵ میلیون هکتار از اراضی کشور ابلاغ گردید

یک مقام مسئول اظهار داشت: ۸.۹۵ میلیون هکتار از اراضی کشور برای اصلاح اسناد به ادارات ذی ربط ابلاغ گردید.
به گزارش نیوزتل به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمدعلی شجاعی، رئیس سازمان امور اراضی کشور اظهار نمود: از آغاز اجرای مقررات ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (۱۳۹۴) تا آخر اسفند ماه ۱۴۰۰ تعداد سه هزار و ۹۲۵ پلاک به مساحت کل حدود ۸.۹۵ میلیون هکتار جهت اصلاح اسناد به ادارات ذی ربط (ثبت اسناد و املاک و منابع طبیعی و آبخیزداری استان ها) ابلاغ گردید.
وی اضافه کرد: از این میزان نزدیک به ۵.۷ میلیون هکتار اراضی ملی و ۲.۹ میلیون هکتار اراضی غیرملی تثبیت شده است و مساحتی نزدیک به ۱.۰۵ میلیون هکتار رفع تداخل انجام شده و اطلاعات آن در سامانه جامع امور اراضی بارگذاری شده است.