از سوی زارع پور به دستگاههای متولی؛ مصوبات جلسه ۲۳ شورای اجرائی فناوری اطلاعات ابلاغ گردید

نیوزتل: وزیر ارتباطات مصوبات بیست و سومین جلسه شورای اجرائی فناوری اطلاعات را به دستگاههای اجرائی مسئول، متولیان و سازمان های وابسته به وزارت ارتباطات، ابلاغ نمود.
به گزارش نیوزتل به نقل از مهر، با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و ماده (۵) اساسنامه شورای اجرائی فناوری اطلاعات و نیز بند «۶» ماده (۳) بخشنامه داخلی این شورا، مصوبه جلسه ۲۳ شورای اجرائی فناوری اطلاعات توسط وزیر ارتباطات ابلاغ گردید. این مصوبه که به تأیید رییس جمهور نیز رسیده، بمنظور ایجاد هم افزایی و هم راستا شدن کلیه طرح ها و پروژه های ارائه خدمات الکترونیکی با رویکرد گذار به دولت هوشمند، از طرف عیسی زارع پور به دستگاه های مرتبط و نهادهای مسئول ابلاغ گردیده است. بیست و سومین جلسه شورای اجرائی فناوری اطلاعات ۱۴ بهمن ماه سال ۱۴۰۰ با حضور رییس جمهور اجرا شد. در این نشست ۵ موضوع شامل تدقیق شناسنامه خدمات و بهینه سازی فرایندهای دستگاه های اجرائی، جایگاه سازمانی و مدیریت توسعه دولت هوشمند دستگاه های اجرائی، اجرای تکالیف باقی مانده برای گذار به دولت هوشمند، یکپارچگی توسعه دولت الکترونیکی و پنجره واحد خدمات و اصول حاکم و الزامات توسعه دولت هوشمند به تصویب رسید. تسریع در انجام تکالیف باقیمانده دستگاه های اجرائی، لطمه شناسی پروژه ها و سامانه های اولویت دار و نیز باز مهندسی ارائه خدمات الکترونیکی با هوشمند سازی و کاهش مراجعات مردمی به دستگاه های اجرائی و نهادهای عمومی و همین طور بهبود مدیریت و راهبری و ایجاد یکپارچگی در توسعه دولت هوشمند، همچون اهداف تصویب این مصوبات است. اکنون وزیر ارتباطات مصوبات این جلسه را شامل یک مقدمه، پنج بخش، شش ماده و شش تبصره که به تأیید و توشیح ابراهیم رئیسی رییس جمهور رسیده، ابلاغ کرده است. مستندات این مصوبه در دبیرخانه شورای اجرائی فناوری اطلاعات نگهداری می شود.

منبع: