ایران ۸۶۰۰ بار لرزید؛ نقشه زلزله های مهم ایران در سال ۱۴۰۰

رئیس پایگاه اطلاعات لرزه ای مرکز لرزه نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ضمن اشاره به آخرین آمار زلزله در کشور اظهار داشت: ایران در سال ۱۴۰۰، تعداد ۸ هزار و ۶۳۰ بار لرزید.

ایرج روحی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت زمین لرزه های ایران در سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: شبکه های لرزه نگاری مرکز لرزه نگاری کشوری در سال ۱۴۰۰ تعداد ۸۶۳۰ زمین لرزه را ثبت کردند. این زمین لرزه ها در نواحی مختلف ایران و نواحی مرزی رخ داده و توسط شبکه های لرزه نگاری ثبت و تعیین محل شده اند.
رئیس پایگاه اطلاعات لرزه ای مرکز لرزه نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اضافه کرد: در این سال تعداد ۱۶۷ زمین لرزه با بزرگی بیشتر از ۴ در کشور به ثبت رسیده است که بزرگ ترین آنها زمین لرزه های دو گانه فین هرمزگان به بزرگی های ۶.۲ و ۶.۳ در تاریخ ۲۳ آبان در عمق های ۱۰ و ۱۹.۵ به ثبت رسید که متأسفانه خساراتی به بار آوردند.
وی اظهار داشت: این دو زمین لرزه در دماغه هرمز رخ داده است؛ جایی که از لحاظ لرزه خیزی فعال ترین بخش زاگرس از نظر تعداد زمین لرزه رخ داده به حساب می آید. گسل های این منطقه گسل زاگرس مرتفع و گسل پیشانی کوهستان هستند.
تعداد زمین لرزه های ۱۴۰۰

روحی تصریح کرد: آمارها نشان داده است در سال ۱۴۰۰ در کشور به صورت متوسط در هر ماه حداقل یک زمین لرزه با بزرگی بیشتر از ۵ رخ داده است. در میان استانهای کشور استان خراسان رضوی با ۱۰۱۴ زمین لرزه ثبت شده، بالاترین تعداد زمین لرزه را در کشور داشته است و بعد از آن استانهای کرمان با ۶۷۴ و اصفهان با ۵۸۴ زمین لرزه قرار دارند.
نمودار میله ای فراوانی زمین لرزه های ثبت شده در کشور و نواحی همجوار بر حسب بزرگای زمین لرزه

نمودار فراوانی زمین لرزه های ثبت شده در کشور به تفکیک استان ها

رئیس پایگاه اطلاعات لرزه ای مرکز لرزه نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران تصریح کرد: استانهای زنجان، سیستان و بلوچستان و البرز کمترین تعداد زمین لرزه های ثبت شده را دارند.
جدول زمین لرزه های با بزرگی بیشتر از ۵ کشور در سال ۱۴۰۰

رئیس پایگاه اطلاعات لرزه ای مرکز لرزه نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران افزود: مرکز لرزه نگاری کشوری در سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۴۴ زمین لرزه در استان تهران ثبت نمود که بزرگترین آنها در حوالی پردیس با بزرگی ۳.۹ رخ داد.