تلسکوپ جیمز وب تصویری رنگی از یک ستاره درخشان منتشر نمود

نیوزتل: تلسکوپ فضایی ˮجیمز وبˮ تصویری رنگی شده از یک ستاره درخشان در صفحه اینستاگرام خود منتشر نموده است.
به گزارش نیوزتل به نقل از ایسنا، در توضیح این تصویر نوشته شده است که بعد از انجام دو مرحله دیگر از تراز آینه ها، تایید می نماییم که عملکرد بصری تلسکوپ فضایی جیمز وب می تواند اهداف علمی که برای دستیابی به آنها تولید شده است را برآورده کند و حتی از آن فراتر رود.
درحالی که هدف از ثبت این تصویر تمرکز بر روی یک ستاره درخشان و بررسی روند پیشرفت تراز آینه ها بوده است اما ابزار بصری وب به قدری حساس هستند که می توان در پس زمینه کهکشان ها و ستاره های دیگر را نیز مشاهده کرد.
رنگ قرمز این تصویر برای بهبود کنتراست بصری انتخاب و اعمال شده است. در حقیقت تلسکوپ های فضایی جیمز وب و هابل تصاویر را بصورت سیاه و سفید ثبت می کنند. آنها از فیلترهایی استفاده می نمایند که تنها به رنگی خاص از نور اجازه عبور می دهد. تصاویر فیلتر شده ی این تلسکوپ ها توسط دانشمندان و پردازشگرهای تصویر بصورت مجزا رنگ می شوند و سپس در یک تصویر واحد ادغام می شوند. رنگ ها در تصاویر تلسکوپ های فضایی گاهی اوقات نحوه ی دید چشمان ما را بازسازی می کنند و گاهی اوقات از آنها برای نمایان کردن خاصیت های جالب یک جرم مانند عناصر مختلف در یک سحابی استفاده می شود.

ما پروسه تراز آینه ها را با ۱۸ نقطه پراکنده شروع کردیم. این ۱۸ نقطه بازتاب یک ستاره ی واحد بر ۱۸ بخش آینه وب بودند. سپس این نقاط با انجام حرکات کوچک بر روی موتورهای قرار گرفته پشت هر یک از بخش از آینه، تنظیم شده و نظم گرفتند تا تصویری واحد از ستاره مورد نظر ایجاد شود. این پروسه همچنان ادامه می یابد تا زمینه برای ثبت نخستین تصاویر علمی در تابستان سال جاری میلادی (۲۰۲۲) فراهم گردد.

ستاره ای که تلسکوپ جیمز وب از آن تصویربرداری کرده، “HD ۸۴۴۰۶” نام دارد. این ستاره پر نور برای تراز کردن آینه های “وب” انتخاب شده است و دانشمندان ناسا از تصویر ثبت شده از این ستاره برای تنظیم ۱۸ بخش آینه جیمز وب استفاده می نمایند. این ستاره خورشید مانند در صورت فلکی دُب اکبر و در فاصله تقریبی ۲۴۱ سال نوری از زمین قرار دارد.
تلسکوپ فضایی جیمز وب در روز چهارم دی ماه ۱۴۰۰ به فضا پرتاب شد تا کیهان را در نور فروسرخ کاوش کند و انسان را به اولین سالهای تشکیل جهان ببرد.
این تلسکوپ بعد از گذشت یک ماه به مقصد خود در نقطه لاگرانژ ۲ رسید. لاگرانژ ۲ مکانی ایده آل برای یک تلسکوپ مادون قرمز است. در نقطه لاگرانژ ۲، خورشید و زمین همیشه در یک طرف فضا قرار دارند و بدین سبب “جیمز وب” می تواند تجهیزات نوری و ابزار خودرا همیشه پشت به خورشید و در سایه نگه دارد. این نقطه در مدار خورشید و در فاصله ۱.۵ میلیون کیلومتری از زمین قرار دارد.

منبع: