رصد سیاره ای که دور ستاره مرده مدار می زند

به گزارش نیوزتل یک سیاره که احتمالاً حیات در آن وجود دارد، دور ستاره ای درحال مرگ مدار می زند که در فاصله ۱۱۷ سال نوری زمین است.
به گزارش نیوزتل به نقل از دیلی میل، در صورت تأیید نظریه مذکور این اولین کشف سیاره ای با نشانه های حیات خواهد بود که دور ستاره ای درحال مرگ به نام «کوتوله سفید» مدار می زند. کارشناسان حلقه هایی از زباله ها با ساختارهایی به اندازه ماه در نزدیکی ستاره درحال مرگ رصد کرده اند. این امر نشان داده است سیاره در نزدیکی آن و در منطقه ای که به نام «حوزه قابل زیست» شناخته می شود، وجود دارد. در این منطقه آب وجود دارد و دمای هوا خیلی سرد یا خیلی گرم نیست، بنابراین از حیات پشتیبانی می کند. ستاره های کوتوله سفید ستارگان مرده ای هستند که تمام سوخت هیدروژن شأن را سوزانده اند. تقریباً تمام ستارگان همچون خورشید در نهایت به کوتوله سفید تبدیل می شوند، ازاین رو ستاره شناسان معتقدند چنین یافته ای چشم اندازی از آینده منظومه شمسی در چند میلیارد سال آینده فراهم می آورد. جی فریحی محقق ارشد پژوهش و استاد کالج لندن اعلام نمود این مشاهدات برای ستاره شناسان کاملاً تازه هستند. این نخستین باری است که ستاره شناسان یک نوع از سیاره در منطقه پشتیبان حیات یک ستاره کوتوله سفید رصد می کنند. تخمین زده می شود فاصله این سیاره احتمالی تا ستاره اش، ۶۰ بار کمتر از فاصله زمین تا خورشید باشد. محققان در پژوهش مذکور به وسیله داده های تلسکوپ های فضایی و زمینی، نور کوتوله سفیدی در کهکشان راه شیری به نام WD۱۰۵۴-۲۲۶ را سنجیدند.آنها در کمال تعجب متوجه شدند موارد کاهش درخشندگی در ارتباط با ۶۵ ابر از زباله های سیاره ای است که با فاصله ای یکسان، هر ۲۵ ساعت یکبار دور ستاره کوتوله سفید مدار می زنند. محققان به این نت جیه رسدیند کاهش درخشندگی نور ستاره در ۲۳ دقیقه یکبار نشان داده است این اجسام به وسیله یک سیاره دیگر در حالتی خاص تنظیم و حفظ شده اند. فریحی در اینباره می گوید: اجسامی که ما مشاهده کردیم به اندازه ماه هستند و اشکال نامتقارن دارد. تنها نکته قاعده مند آن است که هر ۲۳ دقیقه یکبار یکی از این اجسام از جلوی ستاره می گذرد. هم اکنون نمی توانیم این امر را توضیح دهیم. البته محققان اخطار داده اند به اطلاعات بیشتری نیاز است تا وجود سیاره تأیید شود.

منبع: