همکاری دو پژوهشگر ایرانی در کشف نخستین سیاه چاله سرگردان

نیوزتل: سیاه چاله تنهایی در کهکشان راه شیری با روش اخترسنجی و ریزهمگرایی گرانشی با همکاری استاد و عضو گروه کیهان شناسی دانشکده فیزیک و دانش آموخته دکتری دانشگاه شریف کشف شد.

به گزارش نیوزتل به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، یک تیم بین المللی متشکل از پژوهشگران بیش از ۵۰ موسسه پژوهشی و گروههای تحقیقاتی شامل دو اخترفیزیکدان ایرانی موفق شدند با بهره گیری از اثر اختلاف منظر در ریزهمگرایی گرانشی، جرم و فاصله سیاهچاله ای تنها را در امتداد مرکز کهشان راه شیری محاسبه کنند.
با توجه به نتیجه درخشان این پژوهش که دکتر سهراب راهوار، عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک و دکتر صدیقه سجادیان، فارغ التحصیل دکترای دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف و عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان در آن همکاری داشته اند، پیش بینی می شود روزهای هیجان انگیری در کشف سیاهچاله های منفرد گشوده شود.
انحراف نور و همگرایی گرانشی از پیش بینی های نظریه نسبیت عام است. همگرایی گرانشی اکنون دهه های متوالی است که ابزار رصدی منجمان برای فهم کیهان و مشاهده اعماق آسمان ها شده است.
ریزهمگرایی گرانشی به پدیده افزایش شدت نور یک منبع ستاره ای به سبب هم راستا شدن و حرکت نسبی بین عدسی و منبع گفته می شود.
ریزهمگرایی گرانشی یکی از پیشروترین تکنیک های رصدی برای کشف خاصیت های لنزگرانشی از ستاره تا سیارات فراخورشیدی است.
در این کشف با رصد متوالی رویداد OGLE-۲۰۱۱-BLG-۰۴۶۲/MOA-۲۰۱۱-BLG-۱۹۱ توسط تلسکوپ های زمینی به همراه تلسکوپ هابل به مدت چند سال به دست آمده است. جرم این عدسی که نخستین سیاهچاله ی مجزا بدون تابش پرتوهای ایکس است حدود ۷ برابر جرم خورشید است.
طبق گفته های ساهو نویسنده مسئول این مقاله به مجله ی «ساینتیفیک امریکن»، سرعت نسبی این سیاهچاله که از مرتبه ۴۵ کیلومتر بر ثانیه است نشان از ضربه انفجار ستاره درحال مرگ بوده است. اتفاقی که می توانسته تا صد میلیون سال پیش نیز رخ داده باشد.
این کشف راهگشای کشف های جدیدی برای کشف سیاهچاله های تنها در خانه ما کهکشان راه شیری است.
گفتنی است دکتر سهراب راهوار استاد و عضو گروه کیهان شناسی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف است. زمینه های تحقیقاتی وی سیارات فراخورشیدی است و علاوه بر آن در پروژه بین المللی کشف سیارات فراخورشیدی همکاری دارد.

منبع: