ناسا زمان انجام یک آزمایش مهم را به تعویق انداخت

به گزارش نیوزتل ناسا آخرین آزمایش موشک عظیم ۳۳۲ فوتی SLS خویش را که آزمایش ˮتمرین لباس مرطوبˮ (wet dress rehearsal) نام داشت، تا ماه مارس به تعویق انداخت تا به مهندسان زمان بیشتری برای تکمیل برخی فعالیتهای مهم بدهند.
به گزارش نیوزتل به نقل از ایسنا، به قول این آژانس فضایی، آخرین آزمایش قبل از پرتاب مأموریت آرتمیس۱ تا اواسط ماه مارس به تعویق افتاده است. آرتمیس۱ ماموریتی بدون خدمه به سمت ماه است که طی آن ناسا برای نخستین بار موشک بزرگ خود یعنی سامانه پرتاب فضایی(SLS) را مورد استفاده قرار می دهد.
چندی قبل گفته شده بود نقطه اوج آزمایش های آرتمیس ۱ قبل از پرتاب، آزمایشی است که مهندسان آنرا “تمرین لباس مرطوب”(wet dress rehearsal) می نامند، طی این آزمایش خدمه تمامی مراحل آماده سازی پرتاب همچون پر کردن موشک با سوخت را اجرا می کنند، حال ناسا اعلام نموده انجام این آزمایش را به تعویق انداخته است. انجام این آزمایش در ابتدا برای اواسط فوریه برنامه ریزی شده بود. نتایج این آزمایش مشخص خواهد نمود که مأموریت “آرتمیس-۱”چه زمانی پرتاب خواهد شد.
حال ناسا آخرین آزمایش “تمرین لباس مرطوب” موشک عظیم ۳۳۲ فوتی SLS خویش را تا ماه مارس به تعویق انداخته تا به مهندسان زمان بیشتری برای تکمیل فعالیتهای مهم بدهد. این شامل فهرستی طولانی از آزمایش ها و بررسی ها روی موشک، سیستم های آن، سکوی پرتاب و کپسول اوریون که به بالای آن بسته شده، خواهد بود.
موشک سامانه پرتاب فضایی یک بخش مرکزی دارد، این بخش بر روی چهار موتور و دو پیشران بزرگ قرار دارد که در مجموع ۸۰۸ میلیون پوند نیروی رانشی ایجاد می کنند. موشک “سامانه پرتاب فضایی” دارای یک بخش مرکزی با چهار موتور “RS-۲۵” است که هرکدام کنترل گر پرواز مجزا دارند که ناسا آنها را “مغز” موتور می نامد. هر کدام از این کنترل گرهای پرواز می توانند در دو کانال کار کنند و افزونگی سیستم را ایجاد کنند. افزونگی در علوم مهندسی عبارت است از قرار دادن زیربخش های مشابه در یک سامانه به صورت موازی به صورتی که عملکرد کلی سامانه در شرایط اضطرار یا خطا تضمین شود.
ناسا می خواهد تا قبل از آخر این دهه، اولین زن و اولین شخص رنگین پوست را روی سطح ماه فرود بیاورد، اما ابتدا باید سخت افزارهای جدیدی را آزمایش کند که مقرر است آنها را به ماه ببرند. این سخت افزارها، موشک SLS و فضاپیمای “اوریون”(Orion) هستند. اولین پرواز آزمایشی “آرتمیس ۱” مقرر است پروازی را با استفاده از فضاپیمای اوریون به مقصد ماه انجام دهد.
هم موشک و هم فضاپیمای این مأموریت، آزمایش های گسترده ای را پشت سر گذاشته اند، اما هنوز پرتاب نشده اند. اگر مأموریت آرتمیس ۱ به خوبی صورت گیرد، آرتمیس ۲ یک پرواز دارای سرنشین را بر فراز ماه انجام خواهد داد و آرتمیس ۳، اولین فرود سرنشین دار روی ماه را از سال ۱۹۷۲ تابحال به انجام خواهد رساند.