در راستای رفع نیازهای فناورانه؛ نوآوری های حوزه نقشه برداری معرفی می شود

به گزارش نیوزتل بیست وششمین همایش و نمایشگاه ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی (ژئوماتیک ۱۴۰۰) با هدف جذب ایده ها و نوآوری های نوین در این عرصه برگزار می گردد.
به گزارش نیوزتل به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، این همایش در محورهای «ژئودزی و ژئودینامیک»، «سامانه ها و زیرساخت های اطلاعات مکانی»، «سامانه های مکانی پشتیبانی از تصمیم و تحقق عدالت»، «نوآوری و تکنولوژی های جدید در نقشه برداری»، «فتوگرامتری و سنجش از دور»، «هیدروگرافی و اقتصاد دریامحور»، «نقش اطلاعات مکانی در مدیریت بحران»، «برنامه ریزی و اقتصاد مکان محور» و «حفاظت از محیط زیست و پایش تغییرات اقلیمی» ۳ و ۴ اسفندماه سال ۱۴۰۰ برگزار می شود. سازمان نقشه برداری کشور در همکاری با ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و با حمایت ۱۵ دستگاه اجرایی مبادرت به برگزاری این همایش و نمایشگاه ملی کرده است. «بیست و ششمین همایش و نمایشگاه ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی؛ ژئوماتیک ۱۴۰۰» به صورت وبینار و غیرحضوری برگزار می گردد. محققان، پژوهشگران و علاقه مندان می توانند با عرضه مقالات، یافته های جدید خویش را در حوزه ژئوماتیک و اطلاعات مکانی در این همایش به اشتراک گذارند تا گامی مؤثر در جهت پیشرفت این حوزه و رفع نیازهای کشور برداشته شود. این نوآوری ها تاثیر بسزایی در اجرای طرح های کلانی چون آمایش سرزمین، ثبت نیازهای موجود در زمینه های محیط زیست، تغییرات اقلیم، حمل و نقل، مصرف بهینه منابع و غیره دارد. بر همین مبنا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ریاست جمهوری در این همایش مشارکت و حضور جدی دارد.