شرکت تنسنت کارمندان رشوه گیر و اختلاس گر را اخراج کرد

شرکت تنسنت بزرگترین شرکت بازی های ویدئویی و شبکه اجتماعی چین از اخراج نزدیک به ۷۰ کارمند رشوه گیر و اختلاس گر آگاهی داده است.

به گزارش نیوزتل به نقل از رویترز، تنسنت همین طور به دلیلهای مشابه نام ۱۳ شرکت را در لیست سیاه قراردادهای آتی قرار داد و اعلام نمود دیگر با آنها همکاری تجاری نخواهد داشت.
تنسنت با ارسال مطلبی در شبکه های اجتماعی اظهار داشت که بیش از ۱۰ نفر از افراد متخلف را به مقامات چینی معرفی کرده تا در مورد اقدامات آنها گزارش تهیه شده و تصمیم گیری شود.
از آنجا که دولت چین در سالهای اخیر سرکوب فساد را شدت بخشیده، شرکت های فناوری خودشان به بررسی تخلفات و بی نظمی های همکارانشان روی آورده اند.
تنسنت کمپین خودرا دراین زمینه از سال ۲۰۱۹ شروع کرد و بطور منظم نتایج تحقیقات خودرا گزارش می کرد.
تنسنت در سال ۲۰۲۱، یک مورد از تخلفات یکی از کارمندان رشوه خوار سابق بخش موسیقی دیجیتال خودرا گزارش کرد.
یکی دیگر از کارکنان محتوای ورزشی تنسنت هم به سبب روابط کاری غیرحرفه ای با شرکتی دیگر متخلف شناخته شد.
پکن که از سال قبل کنترل شرکت های اینترنتی را بوسیله یک سیستم نظارتی گسترده شدت بخشیده، هفته گذشته اعلام نمود هر گونه رفتار نامناسبی را که بوسیله پلت فرم های اینترنتی مشاهده شود، بررسی و متخلفان را مجازات خواهدنمود.