ظرفیت صادراتی دانش بنیان های ایرانی به بازار جهانی عرضه می شود

به گزارش نیوزتل رئیس مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بر عرضه ظرفیت های صادراتی دانش بنیان های ایرانی به بازار جهانی تاکید نمود.

به گزارش نیوزتل به نقل از معاونت علمی و فناوری، در جهت «تقویت و بهره برداری از ظرفیت سفارت خانه ها، رایزنان فرهنگی و سایر نهادهای فعال در عرصه بین المللی برای توسعه هوشمند روابط علمی و فناوری بین المللی»؛ کارگاه آشنایی با زیست بوم علم، فناوری و نوآوری برگزار گردید.
مهدی قلعه نوی در این کارگاه، اظهار داشت: با همه پیچیدگی ها و متغیرهای فراوانی که در عرصه روابط بین المللی حاکم است و اثرات خویش را بر اقتصاد داخلی و شرایط زندگی مردم گذاشته است، چاره ای جز جدا شدن از اقتصاد نفتی و حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان نداریم.
رئیس مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ضمن اشاره به اجزای زیست بوم نوآوری، بیان نمود: عنصر اصلی اقتصاد دانش بنیان، نیروی انسانی است و دولت وظیفه دارد تا با ایجاد زیست بوم نوآوری کشور، زمینه را برای فعالیت نیروی انسانی متخصص فراهم آورد تا از این طریق مشکلات کشور در حوزه های متعدد رفع گردد.
رئیس مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اضافه کرد: نوآوری در ایران یک مبحث نوپا است و احتیاج به حمایت دارد. شرکتهای دانش بنیان و خلاق هم بعنوان یکی از اجزای برجسته این زیست بوم بوم نوآوری برای رشد و ادامه حیات خود باید در حوزه بین الملل به صورت جدی وارد شوند و مرکز تعاملات در چند زمینه از قبیل نیروی انسانی، توسعه بازارهای صادرات، تبادلات فناورانه با ایجاد زیرساخت های لازم به بین المللی شدن شرکتهای دانش بنیان و خلاق کمک می نماید.

منبع: