کاربر چینی به جرم آتش زدن تجهیزات مخابراتی به ۷سال زندان محکوم شد

به گزارش نیوزتل یک مرد چینی که به علت سرعت کند اینترنت، تجهیزات تخصصی را به آتش کشیده بود، به ۷ سال زندان محکوم شد.
به گزارش نیوزتل به نقل از ساوث چاینا مورنینگ پست، این مرد با نام خانوادگی لان در ژوئن سال قبل در منطقه گوانگشی چین به کافی نتی مراجعه نمود و به علت کندی سرعت اینترنت نتوانست خشمش را کنترل کند. طبق مدارک دادگاه وی در واکنش به این امر یک باکس مخابراتی حاوی فیبرهای نوری را ویران کرد. در اسناد دادگاه آمده است: او با استفاده از فندک، دستمال و سپس باکس مخابراتی را در خیابان آتش زد. به علت این آتشسوزی دسترسی حدود ۴ هزار خانه و دفتر اداری همچون یک بیمارستان عمومی ۲۸ تا ۵۰ ساعت قطع شد. بعد از این حادثه پلیس ابزار جرم لان (فندک) را ضبط کرد. این مرد الان به جرم تخریب تجهیزات مخابرات عمومی به ۷ سال زندان محکوم شده است.