مدیرعامل شرکت متروی تهران مطرح کرد؛ نقش اساسی و تأثیرگذار جهاددانشگاهی در پروژه قطار ملی

نیوزتل: مدیرعامل شرکت متروی تهران بر نقش اساسی و تاثیرگذاری جهاددانشگاهی در پروژه قطار ملی تاکید کرد.

به گزارش نیوزتل به نقل از جهاددانشگاهی، علی امام در بازدید از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی ۱۴۰۰، اظهار نمود: متروی تهران سال ها است که با جهاددانشگاهی در حوزه های مختلفی همچون گیت های ورودی مترو و… همکاری می کند.
وی اضافه کرد: به تازگی در پروژه قطار ملی هم نقش جهاددانشگاهی طراحی و ساخت سیستم رانش قطار ملی مترو بود که از نظر بحث های فناوری در رده بالا و پیچیده ای قرار دارد.
امام بیان نمود: خوشحال هستیم که با پروژه قطار ملی که با کارفرمایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درحال پیگیری و اجرا است، ظرفیت های مجموعه هایی مانند جهاددانشگاهی هم به کار گرفته می شود.
مدیرعامل شرکت متروی تهران با بیان اینکه قطار ملی در مرحله آزمایشی و دریافت مجوز قرار دارد، خاطرنشان کرد: فعالیت بسیار ارزشمند ای از جانب جهاددانشگاه دانشگاه علم و صنعت در این حوزه انجام شده است. همچنین، امروز در بازدید از این نمایشگاه جهات دیگری از توانمندی های جهاددانشگاهی در حوزه های دیگر همچون مترو و حوزه های اجتماعی مشخص شد.
امام اظهار نمود: در حیطه بهره برداری مترو روزانه با بیشتر از یک میلیون نفر شهروند مواجه هستیم که در سطوح مختلف اجتماعی قرار دارند. جهاددانشگاهی توانسته است با فعالیتهای مختلف خود در حوزه اجتماعی هم طرح های بسیار درخشانی از خود به یادگار گذارد.

منبع: