معاون پژوهی وزیر علوم: خلاء معاونت فناوری و نوآوری در وزارت علوم احساس می شد

به گزارش نیوزتل معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اظهار داشت: خلاء معاونت فناوری و نوآوری در وزارت علوم همواره احساس می شد.

به گزارش نیوزتل به نقل از مهر به نقل وزارت علوم، دکتر پیمان صالحی در نشست رؤسای پارک های علم و فناوری که با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در محل سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران برگزارشد عنوان کرد: طی ۷ سال قبل ارتباطات زیادی با حوزه فناوری داشته ام و همواره یک خلأ در وزارت علوم وجود داشته و آن نبود معاونت فناوری و نوآوری بوده است که بیشتر از این، توجه، اهمیت وقت کمتری به شکل گیری آن داده شده بود.
صالحی خاطرنشان کرد: معاونت پژوهش و فناوری هم افزا با یکدیگر هستند و مسئولیت کشور و اشتغال و محصول را بر عهده دارند؛ ازاین رو باید نزدیک بهم کار کنند تا بتوانند برنامه ها و مأموریت های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را به نتیجه برسانند.
به گزارش نیوزتل به نقل از مهر، نشست روسای پارک های علم و تکنولوژی امروز با حضور محمد علی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، معاونان پژوهشی و فناوری و نوآوری و روسای پارک های علم و فناوری کشور در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران برگزار گردید.

منبع: