تولید بذر و اندام تکثیری گیاهان دارویی از ۲۵۰ هزار تن فراتر رفت

به گزارش نیوزتل ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی اعلام نمود: تولید بذر و اندام تکثیری گیاهان دارویی از ۲۵۰ هزار تن فراتر رفت.
به گزارش نیوزتل به نقل از معاونت علمی و فناوری، ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری توانسته است از راه هم افزایی و تسهیل همکاریهای بین بخشی، یک دگرگونی اساسی در صنعت گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب ایرانی به وجود آورد. برای مثال در اسناد بالادستی مقرر شده بود که تعداد تعداد مجوز صادره برای داروهای گیاهی و فرآورده های طبیعی به ۲۳۰۰ مورد برسد، اما هم اکنون این تعداد به ۴۲۹۱ مجوز رسیده است، یعنی نسبت به افق های پیشبینی شده برای سال ۱۴۰۴ در حدود ۱۸۶ درصد بهتر عمل شده است و تعداد بیشتری محصولات در این عرصه ساخته شده است. همینطور تا آخر مهر ۱۴۰۰ تعداد مجوزهای صادره برای ساخت عصاره و اسانس به ۶۲۴ مجوز رسیده است. پیش از این در اسناد بالادستی این گونه در نظر گرفته شده بود که تعداد مجوزها در این عرصه تا سال ۱۴۰۴ به ۵۰۰ مجوز برسد. هم اکنون همینطور تعداد تولید کنندگان رسمی فرآورده های طبیعی و سنتی به ۳۶۵ واحد رسیده است. فعالیتهای این ستاد حوزه های بسیار متنوعی را در بر می گیرد. تولید بذر و اندم های تکثیری گیاهان دارویی از راه بسط و گسترش فناوری و توسعه کمی و کیفی شرکتهای خلاق و دانش بنیان، یکی دیگر از دغدغه های ثابت ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری است. این ستاد کوشیده است تا در طول ۱۰ سال گذشته، با پشتیبانی از استارت اپ های مستعد و تبدیل آنها به شرکتهای خلاق و دانش بنیان پویا و بالنده، زمینه تاسیس شرکتهای قدرتمند دانشی در حوزه بذر و اندام های تکثیری گیاهان دارویی در کشور را فراهم آورد. حاصل این تلاشهای ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی و رویکرد توسعه محور موسسات تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی، به خوبی در آیینه آمار و اعداد بازتاب یافته است. بگونه ای که تولید بذر و اندام های تکثیری گیاهان دارویی در سال ۱۳۹۰ در حدود صد و یک هزار و ۵۰۰ تن بود، اما این عدد در سال ۱۳۹۹ از ۲۵۰ هزار تن فراتر رفت. تولید بذر و اندم های تکثیری گیاهان دارویی برای رشد و توسعه صنعت گیاهان دارویی از اهمیت بسیار بالای برخوردار است، چونکه توسعه کشت بر مبنای میزان و کیفیت این بذرها و اندم های تکثیری صورت می پذیرد.

منبع: