پیش نویس استاندارد ملی کتابخانه بیمارستانی تصویب گردید

استاندارد ملی با عنوان کتابخانه بیمارستانی به سفارش مرکز توسعه هماهنگی اطلاعات و انتشارات وزارت بهداشت به تصویب رسید.
به گزارش نیوزتل به نقل از معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، استاندارد ملی با عنوان «کتابخانه بیمارستانی» به سفارش مرکز توسعه هماهنگی اطلاعات و انتشارات وزارت بهداشت و توسط کلان منطقه ۱۰ آمایشی با محوریت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به تصویب رسید. دکتر پیام کبیری رییس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی با بیان این خبر اظهار داشت: این استاندارد ملی در چهارمین اجلاسیه کمیته ملی انفورماتیک سلامت به تصویب رسید. وی ادامه داد: این استاندارد به سفارش مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی در قالب ماموریت به کلان منطقه ۱۰ آمایشی با محوریت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تدوین شد. تصویب و انتشار این استاندارد گامی موثر در زمینه کتابخانه های پزشکی است. کبیری با اشاره به هدف تدوین این استاندارد اظهار داشت: استاندارد کتابخانه های بیمارستانی با هدف ارائه چارچوبی جهت راه اندازی و توسعه کتابخانه های بیمارستانی، ارائه و بهبود خدمات کتابخانه و اطلاع رسانی پزشکی به کاربران و ذینفعان تدوین و تصویب شده و برای تمامی کتابخانه های بیمارستانی شامل دولتی و خصوصی به کار می آید. بگفته رییس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی این استاندارد به زودی بر روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان جهت بهره برداری کاربران و صاحب نظران قرار خواهد گرفت.

منبع: