شناسایی یک ژن جدید موثر در تنظیم چرخه خواب و بیداری

به گزارش نیوزتل محققان دانشگاه نورث وسترن آمریکا در مطالعه اخیرشان از کشف ژن جدیدی که نقش مهمی در کنترل ریتم های روزانه(Daily Rhythms) دارد، اطلاع داده اند.
به گزارش نیوزتل به نقل از ایسنا و به نقل از تی ان، زندگی برمبنای یک برنامه ۲۴ ساعته سازماندهی شده و مرکز این ریتم منظم نیز ساعت زیستی است. ساعت زیستی مانند زمان سنجی است که حدودا در هر اندام، بافت و سلولی وجود دارند. اختلال در این ساعت زیستی به اختلال در خواب یا انواع بیماریها منجر می شود.
کشف اخیر پژوهشگران دانشگاه “نورث وسترن” می تواند به درک چگونگی ارتباط ساعت زیستی بدن با چرخه های روزانه کمک نماید.
طی این مطالعه گروهی از عصب پژوهان دانشگاه نورث وسترن ژن جدیدی به نام “Tango۱۰” را شناسایی نمودند که این ژن نقش مهمی در ریتم‎های رفتاری روزانه، ایفا می کند.
ژن “Tango۱۰” در یک مسیر مولکولی قرار دارد که در آن ساعت زیستی مرکزی، بر خروجی سلولی ساعت زیستی و کنترل چرخه های روزانه خواب و بیداری نظارت دارد.
طی این مطالعه پژوهشگران آزمایشاتی را بر روی مگس سرکه یا مگس میوه(Drosophila melanogaster) انجام دادند تا درک بهتری از آنچه در بدن انسان رخ می دهد به دست آورند. طی این آزمایشات پژوهشگران برخی از ژن ها را که فکر می کردند در عملکرد ساعت زیستی و رفتار مگس میوه مهمست را غربالگری کردند.
آنها بوسیله این پروسه ژنی به نام “Tango۱۰” را کشف کردند. وقتی آنها این ژن را در بدن مگس میوه حذف کردند، مگس میوه ریتم رفتاری عادی ۲۴ ساعته خودرا از دست داد و تعدادی از جریان‎های پتاسیم بدن او نیز کم شد و این امر به حضور نورون های بیش فعال و از دست دادن ریتم منظم ساعت زیستی منجر گردید.
در وضعیت عادی سطح پروتئین Tango۱۰ در مگس میوه با زمان ساعت زیستی بالا و پایین می‎شود که امر می تواند بر فعالیت نورون ها نیز تاثیر گذارد و به نوبه خود بر چرخه خواب و بیداری و رفتار آن موجود تاثیر بگذارد. در مگس هایی که فاقد ژن Tango۱۰ هستند، این ریتم روزانه مختل می شود.
درک نحوه عملکرد این مسیر می تواند به توسعه درمان هایی نوین برای مساعدت با مشکلات خواب منجر شود و درک پژوهشگران از بیماریهای در رابطه با ساعت زیستی مانند افسردگی، بیماریهای عصبی و بیماریهای متابولیک را نیز افزایش دهد.

منبع: