کشف تعداد بی سابقه امواج گرانشی جدید

به گزارش نیوزتل ستاره شناسان تعداد بی سابقه ای موج گرانشی جدید کشف کرده اند که می تواند به درک نحوه ی تکامل جهان، زندگی و مرگ ستارگان کمک نماید.
به گزارش نیوزتل به نقل از ایسنا و به نقل از گاردین، گروهی بین المللی از محققان موفق به رصد ۳۵ موج گرانشی جدید شده اند که تعداد کل امواج گرانشی رصد شده از سال ۲۰۱۵ تابحال را به ۹۰ موج می رساند.
امواج گرانشی به دنبال پدیده های کیهانی بزرگ مانند برخورد دو سیاهچاله در فاصله ی میلیاردها سال از زمین، ایجاد می شوند.
امواج این برخوردهای فاجعه بار به وسیله ی رصدخانه “موج گرانشی با تداخل سنج لیزری” یا به اختصار لایگو در ایالات متحده آمریکا و همینطور تاسیسات ویرگو در ایتالیا در طول نوامبر ۲۰۱۹ تا مارس ۲۰۲۰ تشخیص داده شدند.
نخستین موج گرانشی در سال ۲۰۱۶ رصد شد و پیشبینی آلبرت اینشتین مبتنی بر نظریه نسبیت عام را تایید نمود.
“شانیکا گالودج”(Shanika Galaudage)، محقق دانشگاه موناش، امواج گرانشی را “پنجره ای جدید به سمت جهان” توصیف می کند.
او می گوید: امواج گرانشی نور(الکترومغناطیس) نیستند. ما می توانیم آن چه که نامرئی است مانند ادغام سیاه چاله های دوتایی را ببینیم.
از این ۳۵ موج گرانشی جدید، ۳۲ موج در نتیجه ی ادغام سیاهچاله ها به وجود آمده اند.
اکتشافات قابل توجه شامل دو جفت سیاهچاله بزرگ بود که به دور یکدیگر می چرخیدند. یک جفت از آنها ۱۴۵ برابر و دیگری ۱۱۲ برابر سنگین تر از خورشید بود. دانشمندان همینطور یک جفت سیاهچاله سبک با جرم تنها ۱۸ برابر بیشتر از خورشید یافتند.
تصور می شود دو مورد از امواج گرانشی کشف شده ناشی از ادغام ستاره نوترونی با سیاهچاله باشد.
پروفسور “سوزان اسکات”(Susan Scott)، از دانشگاه ملی استرالیا می گوید: ستاره های نوترونی اجرام کوچک و فوق العاده چگالی هستند که باآنکه وزنی ۱.۴ برابر بیشتر از خورشید دارند اما شعاع آنها حدودا ۱۵ کیلومتر است.
اسکات می گوید، این اکتشافات به دانشمندان در درک تکامل جهان و ماهیت اجرام ستاره ای کمک می نماید.
تعداد رصدهای اخیر نسبت به زمانی که رصدخانه های لیگو و ویرگو تازه کار خویش را شروع کرده بودند، ۱۰ برابر شده است. “اسکات” علت این مورد را بهبود تجهیزات مانند قدرت لیزری می داند.
وی ادامه داد: ”در نهایت با افزایش حساسیت آشکارسازها می توانیم تمامی سیاهچاله های دوتایی در جهان را رصد نماییم. امواج گرانشی بوجود آمده در نتیجه ی برخورد ستاره های نوترونی به اندازه ی برخورد سیاهچاله ها نیست ازاین رو نمی توان همه ی آنها را در جهان های دوردست رصد کرد. در آینده ستاره شناسان قادر به رصد امواج گرانشی ناشی از ابرنواختر خواهند بود. این به ما کمک می نماید تا فرایند در ارتباط با چرخه زندگی ستاره ها بعد از مرگ و اتمام سوخت هسته ای را درک کنیم”.
به نقل از “گالودج”، تجزیه و تحلیل خصوصیت های در ارتباط با تشکیل ستارگان به دانشمندان در درک نحوه ی تشکیل آنها کمک می نماید.
بعضی از کشف های جدید هنوز رازآلود هستند. محققان باور دارند که سی وپنجمین پدیده امکان دارد ناشی از ادغام یک جفت سیاهچاله یا یک سیاهچاله و یک ستاره نوترونی باشد.

منبع: