شناسایی ۴۶۱ جسم فرا نپتونی در منظومه شمسی

به گزارش نیوزتل اخترشناسان با استفاده از داده های حاصل از ˮبررسی انرژی تاریکˮ یا ˮرصدگر انرژی تاریکˮ که در سال ۲۰۱۳-۲۰۱۹ برای مطالعه نحوه گسترش جهان انجام شده بود، ۴۶۱ جسم فرا نپتونی را در منطقه ای که پیش تر در منظومه شمسی کشف نشده بود، مشاهده نمودند.
به گزارش نیوزتل به نقل از ایسنا و به نقل از تی ای، در واقع دانشمندان در این کاتالوگ حضور ۸۱۷ جسم فرا نپتونی (TNO) را تایید نموده اند که ۴۶۱ مورد از آنها قبلاً ثبت نشده بودند.
این کشف می تواند به دانشمندان در درک بهتر شکل گیری منظومه شمسی یا بررسی سیاره نهم کمک نماید.
دانشمندان این مطالعه خاطر نشان کردند این دومین کاتالوگ بزرگ جسم فرانپتونی در یک بررسی است.
جسم فرانپتونی (Trans-Neptunian object) یا TNO، به اجرامی گفته می شود که در مدارهای دورتر از فاصله میانگین نپتون تا خورشید به دور خورشید درحال گردش باشند.
اخترشناسان در سال ۲۰۲۰ هم موفق به شناسایی ۱۳۹ جسم فرانپتونی که تابحال شناسایی نشده بودند، شدند. در این مطالعه جدید هم با استفاده از ابزار تشخیصی جدید موفق به کشف تعداد بیشتری از آنها شدند. تا به امروز دانشمندان موفق به کشف سه هزار جسم فرانپتونی شده اند.

منبع: