سامانه سنجش سرعت اینترنت مخابرات افتتاح شد

سامانه سنجش سرعت و کیفیت اینترنت شرکت مخابرات ایران افتتاح شد.
به گزارش نیوزتل به نقل از مهر، سامانه سنجش سرعت و کیفیت اینترنت مخابرات با هدف امکان بررسی سرعت مشترکان سرویسهای اشتراکی اینترنت پرسرعت، بوجود آمده است و کیفیت و سرعت دسترسی مشترکان شرکت مخابرات ایران را می آزماید. این سامانه به آدرس speedtest.tci.ir برای مشترکین اینترنت در دسترس می باشد. دسترسی به این سامانه از بخش مشتریان پورتال شرکت مخابرات ایران به آدرس www.tci.ir هم امکان دارد.

منبع: