توسعه تست تنفسی برای تشخیص کرونا در یک دقیقه

به گزارش نیوزتل محققان انگلیسی مشغول توسعه تستی هستند که در یک دقیقه نشانگرهای کووید۱۹ را در تنفس فرد شناسایی می کند.

به گزارش نیوزتل به نقل از پرس اسوسیشن، محققان انگلیسی مشغول توسعه یک تست تنفسی کووید۱۹ هستند که در یک دقیقه ابتلای فرد به این بیماری را شناسایی می کند.
فناوری به کار رفته در این تست، بعنوان بخشی از پروژه «توکسی-تریاژ» ( TOXI-Triage) توسعه یافته که از نشانگرهای تنفسی برای شناسایی سریع کووید۱۹ میان دیگر بیماری ها استفاده می نماید.
محققان دانشگاه لافبورو انگلیس پروژه «توکسی- تریاژ» را ۴ سال قبل شروع کردند. آنها با تغییر کاربری برخی فناوری های فعلی مشغول توسعه این تست هستند.
در این پژوهش محققان ۹۸ فرد را انتخاب کردند که ۳۱ نفر آنان مبتلا به ویروس کرونا بودند. هدف آنها شناسایی نشانگرهای زیستی در نفس فرد مبتلا به کووید۱۹ و تمایز آن از نشانگر بقیه بیماری های تنفسی بود.
پل توماس یکی از استادان دپارتمان شیمی دانشگاه لافبورو اعتقاد دارد هرچند نتایج این تست نویدبخش بوده اما به اطلاعات بیشتری برای توسعه آن نیاز است.

منبع: