به سفارش دارپا صورت می گیرد ثبت تصاویر فضایی با ماهواره ای به اندازه یک توستر!

نیوزتل ثبت تصاویر فضایی با ماهواره ای به اندازه یک توستر!
به گزارش نیوزتل به نقل از ایسنا و به نقل از فیوچریسم، شاید به زودی یک ماهواره نظامی کوچک بتواند دقیق ترین تصاویر را از دورترین فاصله ثبت کند و اجرامی را نشان دهد که کشف آنها در فضا بسیار دشوار است.
“آژانس پروژه های پژوهشی پیشرفته دفاعی آمریکا” یا “دارپا” (DARPA)، بتازگی پروژه ای موسوم به “دمی” (DeMi) را آغاز نموده است تا تلسکوپ های فضایی قدرتمند را در ماهواره کوچکی جای دهد و امکان عکسبرداری از فاصله بسیار دور را فراهم آورد. بدین ترتیب طی یک سال آینده، ماهواره ای در ابعاد توستر خواهد توانست از دوربین های قدرتمند برای تمرکز بر اجرام فضایی از فاصله دور و ثبت تصویر آنها استفاده نماید.
دمی، بسیار کوچک تر از دوربین تلسکوپ های مشهوری مانند تلسکوپ فضایی هابل است اما دارپا اهتمام دارد توانایی آنرا برای تمرکز بر اجرام کیهانی ارتقا بدهد تا کیفیت تصاویر ثبت شده را بهبود ببخشد.
“استیسی ویلیامز” (Stacie Williams)، مدیر پروژه دمی اظهار داشت: تلسکوپ های فضایی که هم اکنون در مدار هستند، توانایی محدودی در کشف و تشخیص اجرام کوچک و کم نور دارند. هدف ما این است که مزایای این تکنولوژی جدید را در ثبت تصاویر بهتر از اجرام فضایی که در فاصله بسیار دور قرار دارند، نشان دهیم.
این تکنولوژی جدید قبل از آغاز کار، مورد آزمایش قرار خواهد گرفت تا اثر دما و شرایط ناملایم فضایی بر آن بررسی شود.