پژوهشگران آمریکایی: پرندگان می توانند رنگ هایی غیرقابل تصور را ببینند

نیوزتل: پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خود دریافتند که پرندگان می توانند رنگ هایی را ببینند که برای ما غیرقابل تصور هستند.
به گزارش نیوزتل به نقل از ایسنا و به نقل از نیوساینتیست، پژوهشگران “دانشگاه پرینستون”(Princeton University) آمریکا در بررسی جدید خود نشان داده اند که شاید پرندگان، خزندگان، دوزیستان و ماهی ها بتوانند رنگ هایی را ببینند که ما حتی نمی توانیم آنها را تصور نماییم. آنها آزمایش هایی را روی مرغ های مگس خوار انجام دادند و دریافتند که این پرندگان می توانند پنج رنگ موسوم به “رنگ های غیرطیفی”(non-spectral colours) را درک کنند.
حدودا همه رنگ هایی که ما درک می نماییم، با یک طول موج مطابقت دارند. بعضی از رنگ ها، “رنگ های طیفی”(spectral colours) هستند که در محدوده طیف مرئی قرار می گیرند و چشم انسان می تواند آنها را تشخیص دهد.
“مری کاسول استودارد”(Mary Caswell Stoddard)، از پژوهشگران این پروژه اظهار داشت: رنگ بنفش، یک استثنا است که تنها با ترکیب قرمز و آبی به وجود می آید نه به وسیله یک طول موج؛ بنا بر این بعنوان یک رنگ غیرطیفی شناخته می شود و رنگی به خصوص است.
چشمان ما سه نوع سلول را شامل می شوند که سلول های مخروطی نام دارند و می توانند نور قرمز، سبز و آبی را تشخیص دهند. ما رنگ بنفش را تنها هنگامی می بینیم که دو مخروط قرمز و آبی چشم تحریک شوند.
پرندگان، خزندگان، دوزیستان و ماهی ها، یک مخروط ماوراء بنفش در چشمان خود دارند؛ در نتیجه ممکنست پنج رنگ غیرطیفی را ببینند برای اینکه در چشم آنها پنج راه برای تحریک دو یا سه مخروط وجود دارد. ممکنست که پرندگان به خاطر این قابلیت بتوانند هنگام تحریک مخروط های ماوراءبنفش، سبز و قرمز، رنگ غیر طیفی “ماوراءبنفش بعلاوه زرد” را ببینند.
پژوهشگران برای آزمایش ایده خود، این مساله را مورد بررسی قرار دادند که مرغ های مگس خوار چند مرتبه به سراغ غذاهای خود که حاوی آب معمولی و یا آب و شکر است می روند. تنها راهی که پرندگان توانستند این دو مورد را تفکیک کنند، بررسی رنگ هایی بود که از هر غذا ساطع می شد.
نتایج پژوهش نشان داد که مرغ های مگس خوار می توانند پنج رنگ غیرطیفی بنفش، ماوراءبنفش بعلاوه سبز، ماوراءبنفش بعلاوه قرمز، ماوراءبنفش بعلاوه زرد و ماوراءبنفش بعلاوه بنفش را درک کنند و هیچ مشکلی در تشخیص این رنگ ها ندارند.
بیشتر مهره داران می توانند رنگ های غیرطیفی را درک کنند برای اینکه بیشتر این موجودات، چهار مخروط در چشم دارند اما پستانداران از این قاعده مستثنی هستند.
این پژوهش، در مجله “PNAS” به چاپ رسید.

منبع: