بازوی رباتیکی که شما را ابرقهرمان می کند

به گزارش نیوزتل محققان کانادایی بازوی رباتیکی ابداع نموده اند که به کمر کاربر بسته می شود و می تواند اشیایی با وزن ۱۱ پوند را بلند یا به دیوار مشت بزند.
دریافت ۹ MB به گزارش نیوزتل به نقل از دیلی میل، یک بازوی رباتیک جدید ابداع شده که کاربر را به ابرقهرمان تبدیل می کند و یک بازوی اضافی در اختیار او قرار می دهد تا فعالیتهای مختلفی انجام دهد. این بازوی رباتیک به کمر کاربر بسته می شود و با سرعت ۹ فوت در ثانیه حرکت می کند و می تواند اشیایی با وزن ۱۱ پوند را بلند کند. وزن این سیستم به اندازه یک بازوی طبیعی انسان است و با استفاده از یک نسخه کوچکتر ربات و توسط یک کاربر دیگر که در فاصله نزدیکی ایستاده، کنترل می شود. محققان نشان دادند این ربات می تواند دیوار را نقاشی کند، پنجره ها را بشوید، ابزارهای مختلف به کارگر انسانی بدهد و بدمینتون بازی کند. علاوه برآن می تواند به دیوار مشت بزند. محققان دانشگاه شربوک در کانادا ربات را ابداع نموده اند.