تولید ربات حفاری فضایی با الهام از موش کور

نیوزتل: محققان کره ای با الهام گرفتن از موش کور موفق به تولید رباتی ویژه برای حفاری زمین در جریان انجام مأموریت های فضایی شدند.

به گزارش نیوزتل به نقل از نیواطلس، ربات مورد اشاره که «مول بات» نام گرفته می تواند با قرار گرفتن در سطح سایر سیارات به صورت خودکار برای حفر زمین و استخراج نمونه های خاک و سنگ اقدام نماید.
موش کور با دندان های بلند و تیز خود در عمق زمین تونل های عریضی حفر می کند و این ربات هم مجهز به مته قدرتمندی است که با حفر خاک آنرا از پشت به عقب رانده و با استفاده از پروانه ای چرخنده تخلیه می کند. در ادامه از تیغه هایی دندانه دار برای پهن تر کردن تونل و تسهیل جابجایی در آن استفاده می شود.
همچنین دو فلنج فلزی حلقوی قابل انعطاف در دو طرف مته قرار دارند و می توانند خاک شل شده را به سمت انتهای خود بفرستند. ربات مورد اشاره برای تسهیل فعالیت از قابلیت نقشه خوانی سه بعدی هم برخوردار می باشد.
این ربات که ۸۴ سانتیمتر طول و ۲۵ سانتیمتر پهنا دارد برای حفاری در معادن مختلف هم قابل استفاده خواهد بود. وزن ربات مذکور هم ۲۶ کیلوگرم است.