ثبت ویدئوی آهسته از حرکات مولکول ها با سرعت ۱۶۰۰ فریم بر ثانیه

به گزارش نیوزتل محققان ژاپنی موفق شدند ویدئوی آهسته حرکات تک مولکول ها را با سرعت ۱۶۰۰ فریم بر ثانیه ثبت کنند.
به گزارش نیوزتل به نقل از نیواطلس، دنیای اتم ها و مولکول ها برای مطالعه دشوار است. نه فقط به علت کوچک بودن آنها بلکه به علت اینکه رخدادهای در رابطه با مولکول ها و اتم ها بسیار سریع اتفاق می افتد.
حال، محققان دانشگاه توکیو، یک ویدئوی حرکت آهسته از حرکات تک مولکول را با سرعت ۱۶۰۰ فریم بر ثانیه ثبت کرده اند.
معمولا وقتی صحبت از مشاهده اشیاء ریز می شود، وضوح دوربین به معنای “وضوح فضایی”(تعداد پیکسل های بصری که دستگاه می تواند ثبت کند) می شود.
از این گذشته، هرچه پیکسل بیشتر باشد، تصویر واضح تر است. اما وضوح زمانی هم از اهمیت بالایی برخوردار می باشد و می توان فریم ها را مانند پیکسل ها در زمان تصور کرد.
بنابراین، هرچه تعداد آنها در ویدئو بیشتر باشد، حرکات واضح تر دیده می شود.
در این پروژه، محققان ژاپنی از “میکروسکوپ الکترونی عبوری”(TEM) با دوربینی با وضوح زمانی بالا به نام “DED” استفاده کردند.
این خصوصیت ها به فریم ها اجازه داد به سرعت هزار و ۶۰۰ بر ثانیه برسند. این میزان ۱۰۰ برابر بیشتر از مطالعات قبلی است.
متاسفانه این تجهیزات یک مشکل بزرگ دارد که نویز دارند. برای غلبه به این مشکل، محققان ویدئو نهایی را با استفاده از الگوریتم های تخصصی پاکسازی کردند.
در این ویدئو شاهد مولکول های “فولرن” هستیم که از ۶۰ اتم کربن که به شکل توپ فوتبال در هم تنیده شده اند، ساخته شده است.
این مولکول ها درون یک نانو لوله کربنی لرزان، در حال حرکت هستند.
نتایج این پژوهش در مجله “Bulletin of the Chemical Society of Japan” منتشر شد.