نیوزتل: مقامات قضایی ایتالیایی مشغول بررسی پرونده ای مربوط به سواستفاده از پیک های اوبر ایتس در این شرکت هستند.
به گزارش نیوزتل به نقل از رویترز، ۳ فرد آگاه فاش کرده اند، مقامات قضایی ایتالیایی مشغول تحقیق در واحد «اوبرتکنولوژیز» در این کشور هستند. این تحقیق درباره بهتان سو استفاده از پیک های ارسال غذا در این شرکت است. «اوبر ایتالیا» پلت فرم «اوبر ایتس» را باتوجه به قانون برای رستوران ها و پیک ها فراهم نموده است. زیر مجموعه این تاکسی آنلاین در ایتالیا در اطلاعیه ای اعلام نمود: «ما بطور فعال در بحث و گفتگو پیرامون مقررات شرکت می نماییم و اعتقادمان این است که باید امنیت قانونی لازم برای بخش تحویل غذا در ایتالیا فراهم گردد.» بگفته منابع آگاه که نخواسته اند نامشان فاش شود، مقامات قضایی ایتالیایی مشغول تحقیق درباره پرونده ای شامل هزار پیک ارسال غذا هستند. طبق ادعای موجود این افراد برای تحویل غذا فقط ساعتی ۳ یورو دستمزد دریافت می کنند. این درحالی است که «اوبر ایتس» ادعا می کند دستمزد بسیار بالاتری به ۲ شرکت استخدام نیرو پرداخت کرده است. همین طور این شرکت ها مسئولیت مدیریت پیک ها را نیز بر عهده داشته اند. بیشتر پیک های استخدامی از مهاجران بوده اند. در این پرونده، یکی از شرکت ها و ۴ فرد تحت تحقیق هستند.

منبع: