توسط محققان دانشگاه امیرکبیر محقق شد؛ طراحی سامانه یکپارچه آموزشی و پیگیری بیماران

به گزارش نیوزتل محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به طراحی سامانه ای شدند که بیمار و پزشک با یکدیگر در ارتباط هستند و خدمات فالوآپ و پیگیری موثر تا دستیابی به بهبودی بیماران عرضه می کند.
به گزارش نیوزتل به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر بهار مازندرانی مدیر عامل شرکت دانش بنیان، عرضه کننده خدمات آموزش بیمار، ارتباط با پزشک و پیگیری درمان(فالوآپ) اظهار داشت: تلاش دارد خدمات آموزش، پشتیبانی و پایش بیماران را به صورت یکپارچه در اختیار کادر درمان قرار دهد. وی با اشاره به اینکه فرآیند کنونی خدمات به این شکل است که پزشکان و درمانگران بعد از ویزیت بیمارانشان را به می سپارند تا از راه این خدمات درمان موثر تر و ماندگار تری داشته باشند. وی بیان نمود: از این طریق بیماران آموزش های متناسب با بیماریشان را که در زمان ویزیت امکان دسترسی به آنها میسر نبوده را دریافت می کنند. به قول مازندرانی، در طول دوره نقاهت و درمان، از راه جمع آوری و پالایش داده های گزارش شده از سوی بیماران، ابعاد سبک زندگیشان را می سنجد و از راه آموزش، یادآوری و عرضه نکات مهم مسیر درمان را تسریع می بخشد. مدیر عامل این شرکت دانش بنیان عنوان کرد: این خدمات سبب می شود بیماران به شکلی خویش را در ارتباط با درمانگر ببیند و به اضطراب ناشی از کمبود دانش در مورد وضعیت جدید خود گرفتار نشوند. از طرفی درمانگران در پنل خود در اپلیکیشن پزشک در هر لحظه وضعیت بیماران خویش را رصد کرده و بازخود دریافت می کنند. در واقع استفاده از سامانه فرآیند درمان برای درمانگر و بیمار را ساده تر و اثربخش تر می کند. وی تصریح کرد: این سامانه دو بازوی خدماتی دارد از راه اپلیکیشن و وبسایت بیماران سفارش های متناسب با بیماری خویش را دریافت می کنند و می توانند سوالات خویش را برای پزشک ارسال نمایند و پاسخ بگیرند. از طرفی پزشکان هم می توانند به آخرین وضعیت بهبودی بیمارانشان دسترسی داشته باشند و خدمات درمانی بهتری ارائه نمایند. مازندرانی اظهار داشت: این سامانه در دوسال گذشته در چارچوب طرح تحقیقاتی و خدمات درمانی با تعدادی کلینیک و پژوهشکده های دانشگاههای علوم پزشکی تهران، ایران، شهید بهشتی، شیراز و یزد همکاری کرده است. وی ادامه داد: از بیماران ارجاع شده ۳۹درصد مرد، ۶۱درصد زن و از کشورهای ایران، امریکا، ژاپن و سوریه بوده اند.