پستچی امانتدار ۶ میلیارد ریال چک را به صاحبش بازگرداند

نیوزتل: اهواز ـ پستچی امانتدار پست خرمشهری در حین انجام وظیفه، بعد از پیدا کردن کیفی حاوی چک بانکی و اسناد، آنرا به صاحبش بازگرداند.
به گزارش نیوزتل به نقل از شرکت پست، امیر فلک الدین موزع امانتدار دفتر پستی شهرستان خرمشهر در هنگام خدمت رسانی و توزیع مرسولات، کیفی را که حاوی دسته چک بانکی، سفته، سند خودرو و اسناد دیگر به ارزش ۶ میلیارد ریال بود به صاحبش تحویل داد. این کارمند شرکت پست با عمل به منشور اخلاقی شرکت ملی پست و پایبندی به اصول امانتداری، امانت را تمام و کمال به صاحبش برگرداند.

منبع: