دبیر شبکه فن بازار ملی ایران منصوب گردید

نیوزتل: محمدصالح خالقی بعنوان دبیر شبکه فن بازار ملی ایران منصوب گردید.

به گزارش نیوزتل به نقل از پارک فناوری پردیس، اکبر قنبرپور معاون توسعه نوآوری پارک فناوری پردیس، طی حکمی دبیر جدید شبکه فن بازار ملی ایران را منصوب نمود.
در قسمتی از این حکم آمده است:
«نظر بمراتب تعهد، تخصص و سوابق جناب عالی، به استناد ماده (۷) بخشنامه تاسیس و راهبری شبکه فن بازار ملی ایران، مصوب پانزدهمین نشست کمیسیون دائمی هیات امنای پارک فناوری پردیس مورخ ۹۸/۱۰/۰۳، به سبب این حکم بعنوان «دبیر شبکه فن بازار ملی ایران» منصوب می شوید.»
همچنین در این حکم از زحمات محسن علی اکبریان که قبل از این عهده دار این مسئولیت بودند تقدیر و تشکر شد.
شبکه فن بازار ملی ایران برمبنای نقشه جامع علمی کشور و نیز ابلاغیه های شورای عالی انقلاب فرهنگی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وظیفه توسعه بازار فناوری کشور را عهده دار است.

منبع: